Werkdag voor kerkmuziek

zaterdag 4 oktober 2014

Vanaf 2011 werden in oktober studiedagen georganiseerd over de consequenties voor kerkmusici van de komst van het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. De dagen bleken in een grote behoefte te voorzien en waren helemaal volgeboekt. Als vervolg op deze dagen wordt op zaterdag 4 oktober in De Rank te Nieuwegein opnieuw een studiedag georganiseerd, nu onder de naam ‘Werkdag voor Kerkmuziek’. De dag is deels gekoppeld aan de cursussen die een aantal kerkmuzikale organisaties onder de titel ‘Werkplaats voor Kerkmuziek’ gepresenteerd hebben.

 A.U.B. aanmelden voor 15 september!

Wat gebeurt er op de werkdag?

Tijdens de werkdag worden vier workshops gegeven, waarvan er drie plenair zijn.

In de morgenbijeenkomst staat het onderwerp ‘Psalmen in het nieuwe liedboek’ centraal.  Roel Bosch zal ingaan op het gebruik van diverse psalmvormen  in de zondagdienst en daarbuiten. Uiteraard zullen de verschillende manieren van psalmzingen uitgeprobeerd worden in het practicum, dat onder leiding staat van Willeke Smits en Dirk Zwart. Naast psalmen zullen daarbij ook andere liedgenres aan bod komen.

’s Middags is er een workshop ‘Lichte muziek in de liturgie’, die gegeven zal worden door Gerben Kruisselbrink. Mede aan de hand van repertoire uit het nieuwe liedboek zal hij vooral praktische aspecten behandelen met betrekking tot het liturgisch gebruik van lichte muziek.

Na de middagpauze zullen Catrien Posthumus Meyjes en Anje de Heer een workshop geven over ‘De cantor in de liturgie’. Zij zullen in woord en toon de rijke verscheidenheid aan muzikale vormen behandelen die het liedboek biedt voor de cantorpraktijk.

De hierboven genoemde workshop worden plenair gegeven. In de middag is er daarnaast een workshop ‘Hymnologie en liturgiek’, met name bedoeld voor degenen die het examen voor Kerkmuziek III willen gaan doen. De driejaarse PKN-kerkmuziekcursussen leiden op voor de derdegraads bevoegdheid als organist of cantor. Het is echter ook mogelijk door middel van zelfstudie kerkmuziekexamen te doen, en zo de bevoegdheid te halen. Zelfstudeerders worden echter soms verrast door de examenvragen, met name bij sommige theorievakken. Tijdens de workshop worden daarom twee lessen gegeven waarin de vakken hymnologie en liturgiek centraal staan. Er is voor deze workshop slechts plaats voor 30 cursisten; plaatsing gaat in volgorde van aanmelding.

De werkdag wordt besloten met een vesper.

Wilt u meezingen in de ad-hoc-cantorij?

Voor het practicum ’s morgen en de vesper wordt er een ad-hoc-cantorij geformeerd uit deelnemers aan de werkdag. Wie in deze cantorij wil meezingen, kan dat aangeven op het aanmeldingsformulier. Het is de bedoeling dat op vrijdagavonden 26 september en 3 oktober in Nieuwegein geoefend gaat worden onder leiding van Willeke Smits.

Waar en wat is de dagindeling?

Plaats: De Rank, Lupinestraat 11, 3434 HA  Nieuwegein

10.00 uur: ontvangst

10.30- 12.30 uur: workshop ‘Psalmen’ en practicum

12.30-13.30 uur: lunch

13.30-14.30 uur:  workshop ‘Lichte muziek’ & workshop ‘Hymnologie en liturgiek’.

14.30-15.00 uur: pauze

15.00-16.00 uur: workshop ‘Cantor’

16.00-16.30 uur: vesper

Hoe en waar kan ik me aanmelden?

Aanmelding kan uitsluitend gebeuren via het daartoe bestemde formulier op de website van de KVOK:www.kvok.nl/studiedag_2014_aanmelden.php

Uiterste datum voor aanmelding: maandag 29 september 2014. Deelname aan de dag kost € 25 per persoon (incl. koffie en lunch). Betaling kan uitsluitend geschieden via een automatische incasso, waarvoor men op het aanmeldingsformulier een machtiging moet geven.

Wie organiseren de werkdag?

De studiedag wordt georganiseerd door de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK), de Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici (VGK), Kerkzang.nl/Centrum voor de Kerkzang, de Stichting Nieuwe Kerkmuziek en het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie

Zie ook: www.kvok.nl, www.eredienst.com, www.kerkzang.nl en www.pkn.nl/pcte

 
Uitgelicht:

Richard Vos - Vocale kerkmuziek

De vierde cd van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek, met composities van Richard Vos, kerkmusicus in Baarn en Huizen. De cd bevat bewerkingen van psalmen op de Geneefse melodie, gecombineerd met onberijmde gedeeltes (Psalmen 98, 31 en 118), een bewerking van "Er is een roos ontloken", een "Paulusmis", twee gedeelten uit passionen, motetten in het Engels, Latijn en Nederlands, twee liederen in het Hebreeuws voor sopraan en piano, en twee instrumentale psalmbewerkingen. Een bijzondere en afwisselende cd met toegankelijke muziek in uiteenlopende stijlen.

Uitvoerenden: Kamerkoor Vocaliber o.l.v. Richard Vos, m.m.v. Bas Groenewoud (orgel), Harry Schram (piano), Froukje Hoitinga (sopraan), Eva Elgeti (hobo), Martine de Vreugd (klarinet), Hilde Verweij (cello), Alex de Haan (trompet) en Ronald Torsing (trompet).

SNK 201301. Speelduur 78:09. Prijs € 15,- (donateurs) of € 18,50 (niet-donateurs) + 2,- verzendk. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Klik op de afbeelding voor de tracklist. Beluister fragmenten van Psalm 118, Paulusmis (Kyrie en begin Gloria), For the Lord, your God en Teach me, o Lord.

 

Nieuws

Donateurs gezocht

Spreekt deze website u aan? Vindt u het zinvol dat een website als deze bestaat en wordt onderhouden? Voelt u zich betrokken bij de kerk en vindt u kerkmuziek om die reden van belang? Wilt u dan eens overwegen om donateur van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek te worden? Zie verder onder Donateurs.

“Muziek hoeft trouwens helemaal niet ‘eigentijds populair’ van stijl te zijn om onze tijdgenoten te kunnen raken. Smaken verschillen, dus zijn er verschillende muzikale golflengten waarop een ander iets van Gods aanwezigheid kan proeven. In evangelische kringen kiest men daarom  voor een idioom dat veel lijkt op de popmuziek van nu. Andere gemeenten hebben traditionele kerkmuziek en trekken daarmee ook veel buitenstaanders.”

Evert W. van de Poll, Samen in de naam van Jezus. Over evangelische liturgie en muziek (p. 163)

"De grote waarde van liederen in de liturgie is, dat je meer kunt zingen dan je zeggen kunt. Van groot belang is dat je die hoge, soms grote woorden gezamenlijk zingt. Je hoort jezelf niet terug, maar voelt je als het goed is geborgen bij degenen die met jou en om jou heen meezingen. Dat maakt ook dat liederen zo kunnen raken en ontroeren."

Paul Valk in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 6 (december 2001)

"Wij gaan de liturgie binnen zoals we de kerkruimte binnengaan; we maken haar niet zelf. De tegenwoordigheid van Christus gaat altijd aan onze tegenwoordigheid vooraf."

"De katholieke liturgie is organisch gegroeid onder de generaties gelovigen voor ons. In het vieren van deze traditionele liturgie kunnen de menselijke expressie en creativiteit tot hun recht komen. [...] Door in dit rijke erfgoed te participeren kan de gemeenschap ervaren dat zij deel heeft aan een werkelijkheid die het eigen begrip te boven gaat."

Bernd Wallet in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 3 (juni 2001)

Kinderkoordirigent Catrien Posthumus Meyjes over het zingen met kinderen:

"Het allermooiste is dat je kinderen voor de rest van hun leven iets waardevols meegeeft: plezier in het zingen. Maar zingen is méér: zingen is muzische vorming, is omgaan met mooie en goede teksten die een leven lang meegaan. Zingen is een elementaire uitlaatklep die je altijd bij je hebt. Daarnaast krijgen kinderen in de kerk een basaal gevoel voor rituelen in een liturgische context."

Els Dijkerman, "Begin een kinderkoor. Een interview met twee koordirigenten" in Eredienstvaardig jrg. 24 nr. 4 (september 2008)

"Als het orgelspel te wenschen over laat, dan ook de gemeentezang."

Jan Zwart (1877-1937) in De Amsterdammer van dinsdag 26 september 1933


 

Joomla extensions by Siteground Hosting