Home Bladmuziek Uitgevers Uitgevers van kerkmuziek
Uitgevers van kerkmuziek

Gooi & Sticht

Vroeger zelfstandig, tegenwoordig onderdeel van Kok Kampen (www.kok.nl), dat weer onderdeel is van de Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep (www.vbku.nl). Uitgever van veel katholieke kerkmuziek, waaronder ook muziek van Bernard Huijbers, Antoine Oomen en Tom Löwenthal. Via de website www.gooiensticht.nl kan men muziek tegen betaling downloaden.

Code Music

Een internet-community die zich bezighoudt met voorlichting aan en ondersteuning van kinderkoren, jeugdkoren en middenkoren in de katholieke kerk. Tevens uitgever van bladmuziek en cd's. Website: www.code-music.nl

Stichting Leerhuis & Liturgie/De Nieuwe Liefde

Uitgever van cd's en (voorzover niet door Gooi & Sticht uitgegeven) bladmuziek van Antoine Oomen, Tom Löwenthal en Henri Heuvelmans. Op de website vindt men onder "muziek" een opgave van uitgegeven muziek. Website: www.nieuweliefdeleerhuis.com

Musica Pro Deo

Musica Pro Deo is de uitgeverij van de PKN. Het fonds bestaat uit motetten, bewerkingen van psalmen en gezangen en andere liturgische muziek. Tevens is Musica Pro Deo de uitgever van de Modules Opleiding Kerkmuziek III en de Opstapcursus voor organisten. Ga via www.pkn.nl/kerkmuziek naar "Musica Pro Deo". Daar kan een catalogus van uitgaven worden ingezien.

Kerkzang.nl (voorheen: Centrum voor de Kerkzang)

Uitgever van motetten, bewerkingen van psalmen en gezangen en andere liturgische muziek. Website: www.kerkzang.nl.

Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek

Uitgever van kerkmuziek vanuit Lutherse achtergrond. Op de website www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl kan men een overzicht van publicaties bekijken.

Muziekuitgeverij Nootzaak

Uitgever van de kerkmuziek van Dirk Zwart en een klein assortiment muziek van anderen. Op de website: www.dirkzwart.com vindt u onder "Muziekuitgeverij Nootzaak" een fondslijst.

Stichting Cantoraat Oude Kerk Amsterdam

Uitgever van veel muziek van Willem Vogel en Christiaan Winter. De stichting werkt nog aan een website. Vooralsnog kan met de uitgaven alleen bekijken in de Oude Kerk van Amsterdam of bestellen via het adres van de Stichting: Catharina van Clevepark 27, 1181 AR Amstelveen.

Dominicusgemeente Amsterdam

Muziek van Paul Valk, Thom Jansen e.a. is te bestellen via www.dominicusamsterdam.nl. De website biedt geen specifieke informatie, maar u kunt een mailtje schrijven aan het secretariaat.

Nieuw Lied Fonds

Uitgaven van de bladmuziek van de cd's van het Nieuw Lied Fonds: muziek van Mariëtte Harinck, Theresa Takken, Thom Jansen, Tom Löwenthal e.a.: www.nieuwliedfonds.nl

Blom Producties

Op jongerenkoren toegespitst repertoire van tekstschrijfster Christel Bakker op muziek van Ruud Luttikhuizen en Heiko Oosterbeek. Op de website www.blomproducties.nl zijn ook geluidsfragmenten te horen.

Lambertuskerk Rotterdam

Nieuwe composities voor driestemmig gemengd koor (SAB) van Eric Koevoets, Hayo Boerema, Bernard Bartelink en Kees van den Bergh. Verkrijgbaar via www.erickoevoets.nl

Kerkkoormuziek.nl

Muziek voor jongerenkoor in het lichte genre, van Ronald Jansen e.a. Website: www.kerkkoormuziek.nl

 

Nieuws

Oproep

Voert u (buiten de reguliere kerkdienst) Nederlandse kerkmuziek uit met uw koor/cantorij? Meld het ons, dan vermelden wij uw concert/evenement gratis in de kerkmuzikale agenda!

Donateurs gezocht

Spreekt deze website u aan? Vindt u het zinvol dat een website als deze bestaat en wordt onderhouden? Onderkent u de grote waarde van muziek in de kerk en van religieuze muziek in het algemeen? Wilt u dan eens overwegen om donateur van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek te worden? Zie verder onder Donateurs.

“Muziek hoeft trouwens helemaal niet ‘eigentijds populair’ van stijl te zijn om onze tijdgenoten te kunnen raken. Smaken verschillen, dus zijn er verschillende muzikale golflengten waarop een ander iets van Gods aanwezigheid kan proeven. In evangelische kringen kiest men daarom  voor een idioom dat veel lijkt op de popmuziek van nu. Andere gemeenten hebben traditionele kerkmuziek en trekken daarmee ook veel buitenstaanders.”

Evert W. van de Poll, Samen in de naam van Jezus. Over evangelische liturgie en muziek (p. 163)

"De grote waarde van liederen in de liturgie is, dat je meer kunt zingen dan je zeggen kunt. Van groot belang is dat je die hoge, soms grote woorden gezamenlijk zingt. Je hoort jezelf niet terug, maar voelt je als het goed is geborgen bij degenen die met jou en om jou heen meezingen. Dat maakt ook dat liederen zo kunnen raken en ontroeren."

Paul Valk in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 6 (december 2001)

"Wij gaan de liturgie binnen zoals we de kerkruimte binnengaan; we maken haar niet zelf. De tegenwoordigheid van Christus gaat altijd aan onze tegenwoordigheid vooraf."

"De katholieke liturgie is organisch gegroeid onder de generaties gelovigen voor ons. In het vieren van deze traditionele liturgie kunnen de menselijke expressie en creativiteit tot hun recht komen. [...] Door in dit rijke erfgoed te participeren kan de gemeenschap ervaren dat zij deel heeft aan een werkelijkheid die het eigen begrip te boven gaat."

Bernd Wallet in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 3 (juni 2001)

Kinderkoordirigent Catrien Posthumus Meyjes over het zingen met kinderen:

"Het allermooiste is dat je kinderen voor de rest van hun leven iets waardevols meegeeft: plezier in het zingen. Maar zingen is méér: zingen is muzische vorming, is omgaan met mooie en goede teksten die een leven lang meegaan. Zingen is een elementaire uitlaatklep die je altijd bij je hebt. Daarnaast krijgen kinderen in de kerk een basaal gevoel voor rituelen in een liturgische context."

Els Dijkerman, "Begin een kinderkoor. Een interview met twee koordirigenten" in Eredienstvaardig jrg. 24 nr. 4 (september 2008)

"Als het orgelspel te wenschen over laat, dan ook de gemeentezang."

Jan Zwart (1877-1937) in De Amsterdammer van dinsdag 26 september 1933