Home Boeken
Boeken
Eredienstwaardig

Dr. J. Smelik - Eredienstwaardig

Uitgeverij Woord en Wereld (Cahier nr. 80), 112 blz., € 10,50. Te bestellen via Woord en Wereld 

Boekje over liturgie, geschreven naar aanleiding van de liturgische ontwikkelingen in de geref. kerken (vrijgemaakt). Deze kerken besloten tot de invoering van nieuwe orden van dienst, nieuwe formulieren en (heel veel) nieuwe liederen. De één is daar erg blij mee, terwijl het voor de ander een teken is dat de kerken de gereformeerde koers verlaten. Bij alle veranderingen is het belangrijk steeds na te denken over essentiële uitgangspunten voor de liturgie. Wat zegt de Schrift daarover? Wat is wel en wat is niet passend in de kerkdienst? Waar zouden verbeteringen mogelijk zijn in de kerkdiensten? Is het volgen van een kerkelijk jaar wel gereformeerd? Op dit soort vragen gaat dit cahier in. Daarbij wordt niet alleen theoretisch over de eredienst geschreven, maar wordt ook voortdurend verteld wat de theorie concreet betekent voor de liturgische praktijk.

 
Elke muziek heeft haar hemel

Martin Hoondert, Anje de Heer en Jan D. van Laar (red.) - Elke muziek heeft haar hemel. De religieuze betekenis van muziek

Uitgeverij Damon, 192 blz., € 18,90

Waarom raakt muziek ons? Is muziek de toegang tot het heilige of transcendente? Heeft muziek een betekenis? Wat is de rol van muziek in de liturgie? Dit soort vragen komen aan de orde in dit boek over de verhouding en raakvlakken tussen muziek en religie, vanuit filosofosche, sociologische, theologische en liturgische invalshoeken. Beschouwingen van Martin Hoondert, Erik Heijerman, Arnold Burms, Matthijs Ploeger, Maria Pfirrmann, Ad de Keyzer en Willem Marie Speelman.

 
Samen in de naam van Jezus

Evert W. van de Poll - Samen in de naam van Jezus. Over evangelische liturgie en muziek

Uitgeverij Boekencentrum, 248 blz., € 21,50

Een boek over liturgie en liturgische muziek vanuit evangelisch perspectief. Evangelischen ligt de (muzikale) vormgeving en invulling van hun samenkomsten na aan het hart. Dr. Evert W. van der Poll beschrijft hoe men binnen evangelische kring over liturgie denkt en wat centraal moet staan bij samenkomsten. Ook behandelt hij de tradities waaruit de evangelische samenkomsten zijn voortgekomen en de verschillende trends die vandaag de dag zichtbaar zijn. Daarin krijgt muziek bijzondere aandacht.

 
Alles wat adem heeft

Alles wat adem heeft. Psalmen zingen met Calvijn

Protestantse Kerk in Nederland (www.pkn.nl), 40 blz., € 4,50

Boekje over de psalmen met achtergrondinformatie, psalmbewerkingen uit verleden en heden en enkele korte interviews met diverse mensen over hun verhouding tot en omgang met psalmen.

 
Om te gedenken

Rinse Reeling Brouwer en Wim Kloppenburg e.a. (red.) - Om te gedenken. Over de noodzaak van liturgie

Uitgeverij Kok, Kampen 2009, 144 blz., € 18,50

Interviews met Willem Barnard en Rudolf Boon, en beschouwingen van Sytze de Vries, Wim Kloppenburg, J. Boendermaker, Kees Kok e.a. over liturgie en (dus) soms ook over kerkmuziek.

Het woord ‘liturgie’ roept bij mensen heel verschillende associaties op. De één denkt direct aan een ‘hoog-kerkelijke’, gestileerde orde van dienst, voor de ander is het een containerbegrip voor alle mogelijke vormen van ritualiteit, inclusief het oplaten van ballonnen bij een uitvaart of het bidden met een flash op het internet. Maar zelfs als we het woord liturgie alleen willen betrekken op de samenkomst van de christelijke gemeente, dan nog bestaat er een verwarrende veelheid van vormen en opvattingen. Aan de orde komen actuele zaken als inhoud en stijl van het kerklied (het nieuwe ‘Liedboek-2012’!), de bijbelvertaling, de betekenis van het kerkgebouw, het ritueel en de rolverdeling in het ‘heilige spel’ van de liturgie.

 
Alternatief geloven

Gert Oost - Alternatief geloven. Een bundel opstellen over geloven in muziek

Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2008, 160 blz., € 14,90

Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Schola Davidica in Utrecht. Opstellen van componist/musicoloog/organist Gert Oost (1942-2009) over geloof en muziek, o.a. over muziek van Rachmaninof, Taizé, Arvo Pärt, John Rutter en over zijn eigen muziek.

 
Zingen voor het leven

Hilbrand Adema en Martin Hoondert (red.), Zingen voor het leven. Over de bindende kracht van muziek in de multiculturele en multireligieuze samenleving

Uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk 2008, 80 blz., € 12,50

Verschenen ter gelegenheid van het vertrek van Siem Groot als stafmedewerker rooms-katholieke kerkmuziek bij Kunstfactor. In deze bundel wordt door musici, musicologen, theologen, liturgiewetenschappers en beoefenaars van de ritual studies nagedacht over het perspectief van religieuze en culturele diversiteit. De bijdragen werden geschreven door Jeroen Schrijner, Gerard Lukken, Martin Hoondert, Hilbrand Adema, Judith Tonnaer, Paul Post, Richard Bot, Els Dijkerman, Anton Vernooij en Wim Ruessink.

 
Wat is liturgische muziek?
Jeroen de Wit - Wat is liturgische muziek?

Uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk 2008, 96 blz., € 15,-

(Liturgiecatechese deel 3) Wat is de rol van muziek in de liturgie, hoe brengt muziek ons bij God? Wanneer spreken we van geestelijke, religieuze of liturgische muziek? Met veel muziekvoorbeelden.

 
Veelvormig vieren

Andries Govaart - Veelvormig vieren

Uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk 2008, 80 blz., € 12,50

Een werkboek voor voorbereiders en voorgangers in de liturgie, voor beleidsmakers in parochies en dekenaten, en ook voor voor ieder die geïnteresseerd is in liturgie. In het eerste hoofdstuk worden de basisvormen van liturgie behandeld: gebedsviering, woordviering, meditatieviering en communieviering. In het tweede hoofdstuk gaat het over oude en nieuwe vormen van liturgie die vandaag de dag in Nederland gevierd worden. Het bevat praktische achtergrondinformatie bij diverse liturgische elementen: wat is een symbool, wat is de functie van de openingsdienst, hoe verhouden zending en zegen zich tot elkaar, wat doet de bijbel in de liturgie, wat is het belang van stilte in de liturgie etc.

 
Wat is liturgie?

Ko Joosse - Wat is liturgie?

Uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk 2008, 96 blz., € 12,-

(Liturgiecatechese deel 2) Betekenis en achtergronden van de christelijke eredienst. Christelijke liturgie is in onze huidige westerse samenleving allesbehalve vanzelfsprekend. Toch zitten er ’s zondags nog altijd enkele honderdduizenden mensen in een kerk. Waar zijn we mee bezig, als we liturgie vieren? Wat doen we dan? Hóe doen we dat, en vooral: waaróm vieren we liturgie? Wat bindt ons? Wat is wezenlijk voor de christelijke liturgie?

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 Volgende > Einde >>

Pagina 3 van 4

Nieuws

Oproep

Voert u (buiten de reguliere kerkdienst) Nederlandse kerkmuziek uit met uw koor/cantorij? Meld het ons, dan vermelden wij uw concert/evenement gratis in de kerkmuzikale agenda!

Donateurs gezocht

Spreekt deze website u aan? Vindt u het zinvol dat een website als deze bestaat en wordt onderhouden? Onderkent u de grote waarde van muziek in de kerk en van religieuze muziek in het algemeen? Wilt u dan eens overwegen om donateur van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek te worden? Zie verder onder Donateurs.

“Muziek hoeft trouwens helemaal niet ‘eigentijds populair’ van stijl te zijn om onze tijdgenoten te kunnen raken. Smaken verschillen, dus zijn er verschillende muzikale golflengten waarop een ander iets van Gods aanwezigheid kan proeven. In evangelische kringen kiest men daarom  voor een idioom dat veel lijkt op de popmuziek van nu. Andere gemeenten hebben traditionele kerkmuziek en trekken daarmee ook veel buitenstaanders.”

Evert W. van de Poll, Samen in de naam van Jezus. Over evangelische liturgie en muziek (p. 163)

"De grote waarde van liederen in de liturgie is, dat je meer kunt zingen dan je zeggen kunt. Van groot belang is dat je die hoge, soms grote woorden gezamenlijk zingt. Je hoort jezelf niet terug, maar voelt je als het goed is geborgen bij degenen die met jou en om jou heen meezingen. Dat maakt ook dat liederen zo kunnen raken en ontroeren."

Paul Valk in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 6 (december 2001)

"Wij gaan de liturgie binnen zoals we de kerkruimte binnengaan; we maken haar niet zelf. De tegenwoordigheid van Christus gaat altijd aan onze tegenwoordigheid vooraf."

"De katholieke liturgie is organisch gegroeid onder de generaties gelovigen voor ons. In het vieren van deze traditionele liturgie kunnen de menselijke expressie en creativiteit tot hun recht komen. [...] Door in dit rijke erfgoed te participeren kan de gemeenschap ervaren dat zij deel heeft aan een werkelijkheid die het eigen begrip te boven gaat."

Bernd Wallet in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 3 (juni 2001)

Kinderkoordirigent Catrien Posthumus Meyjes over het zingen met kinderen:

"Het allermooiste is dat je kinderen voor de rest van hun leven iets waardevols meegeeft: plezier in het zingen. Maar zingen is méér: zingen is muzische vorming, is omgaan met mooie en goede teksten die een leven lang meegaan. Zingen is een elementaire uitlaatklep die je altijd bij je hebt. Daarnaast krijgen kinderen in de kerk een basaal gevoel voor rituelen in een liturgische context."

Els Dijkerman, "Begin een kinderkoor. Een interview met twee koordirigenten" in Eredienstvaardig jrg. 24 nr. 4 (september 2008)

"Als het orgelspel te wenschen over laat, dan ook de gemeentezang."

Jan Zwart (1877-1937) in De Amsterdammer van dinsdag 26 september 1933