Home Boeken
Boeken
Muziek als rituele praktijk

Martin J.M. Hoondert - Muziek als rituele praktijk. Gelineau herlezen

Uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk 2007, 40 blz., gratis te verkrijgen via email Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Muziek en Christendom aan de Universiteit van Tilburg op vrijdag 7 december 2007
 
Om de parochie

Martin J.M. Hoondert - Om de parochie. Ritueel-muzikale bewegingen in de marge van de parochie

Uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk 2006, gebonden, 424 blz., ‚ā¨ 25,- (verkrijgbaar via email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. )

Proefschrift van Martin Hoondert waarin gregoriaans, Taizégezangen en reportoire van jongerenkoren worden onderzocht en bevraagd op hun mogelijkheden om kerk en cultuur weer met elkaar te verbinden.

 
Liturgie voorbij de liturgische beweging

Marcel Barnard - Liturgie voorbij de Liturgische Beweging. Over 'Praise and Worship', Thomasvieringen, kerkdiensten in migrantenkerken en ritualiteit op het internet

Uitgeverij Meinema, Zoetermeer 2006, 160 blz., ‚ā¨ 14,90

Op veel plekken gaat de liturgie in het spoor van de Liturgische Beweging voort, dikwijls zonder dat men zich bewust is van fundamentele veranderingen die er in de loop der tijd worden ingebracht. Maar er zijn ook heel andere tendensen zichtbaar. Klassiek-gereformeerde liturgie lijkt een revival te beleven. De Opwekkingsbundel en Evangelische Liedbundel worden alom gebruikt. Thomasvieringen trekken een eigen spoor. Migrantenkerken hebben eigen vormen van eredienst. In verpleeg- en ziekenhuizen, justiti√ęle inrichtingen en de krijgsmacht ontstaat liturgie in wisselwerking met de specifieke omgeving. Op internet ontwikkelen zich allerhande rituele en liturgische mogelijkheden. Kortom, het liturgische veld is complex, gelaagd en meerduidig. In dit boekje verkent Barnard dat veld.

 
Kogels in de kerk

Dirk Zwart, Kogels in de kerk en andere beschouwingen over (kerk)muziek

Uitgeverij Kok 2007 (2e, met nawoord uitgebreide druk), 160 blz.,  ‚ā¨ 14,00

Verschenen ter gelegenheid van Zwarts 25-jarig jubileum als kerkmusicus in november 2006. Met artikelen ("Waar moet het (niet) naartoe met de kerkmuziek?"; "Dobbers en haakjes. Over kerkliedmelodie√ęn"; "Gemeentezangbegeleiding"; "De geloofsbelijdenis van Van Westering" e.a.) en interviews met Antoine Oomen, Tom L√∂wenthal en Dirk Zwart.

 
Gods lof op de lippen

Dr. Jan Smelik - Gods lof op de lippen. Aspecten van liturgie en kerkmuziek

Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2005, 208 blz., ‚ā¨ 17,90

In het boek worden onderwerpen behandeld die belangrijk zijn voor de hedendaagse bezinning op de liturgie en de muziek die daar klinkt. Verschillende thema‚Äôs die in het boek aangesneden worden, zijn specifiek van belang voor kerken en gemeenten van gereformeerde signatuur. Voorbeelden daarvan zijn het niet-ritmisch psalmgezang, de gezangenkwestie en de Tien Geboden. Daarnaast worden veel items besproken die ook voor andere kerkelijke modaliteiten relevant en actueel zijn, zoals ‚Äėhet orgelspel voor en na de kerkdienst‚Äô en de evangelische liedcultuur.

 
Het kerklied

Jan Luth, Jan Pasveer en Jan Smelik (red.) - Het kerklied. Een geschiedenis

Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2001, 352 blz., ‚ā¨ 31,50

Het boek geeft een overzicht van de geschiedenis en de verschillende vormen van het kerklied binnen de christelijke kerk van het Westen. Beginnend bij de Vroege Kerk beschrijven de auteurs de ontwikkeling van het kerklied in de (oud)katholieke, de anglicaanse, de lutherse en de calvinistische traditie tot op dit moment. Ook de kleinere stromingen en recente ontwikkelingen komen aan de orde. De auteurs plaatsten het beschreven kerklied steeds in de culturele en theologische context van de betreffende tijd.

Met bijdragen van prof.dr. J.P. Boendermaker, drs. P. Endedijk, prof.dr. M.J.M. Hoondert, H. Jansen dr. J.R. Luth, drs. H. Mudde, J. Pasveer, dr. K. Ouwens, dr. J. Smelik, mgr.drs. J.W.M. Valkestein en dr. A.M.J. Zijlstra.

 
Nieuwe wegen in de liturgie

Marcel Barnard en Niek Schuman (red.) - Nieuwe wegen in de liturgie

Uitgeverij Meinema, Zoetermeer 2002, 200 blz., ‚ā¨ 22,90

In vervolg op het handboek De weg van de liturgie biedt dit boek een aantal nieuwe bijdragen, die in twee categorie√ęn zijn te verdelen. De eerste categorie is die van 'Liturgie, cultuur en ritueel'. Hier komen nieuwe ontwikkelingen ter sprake, zowel in Nederland als in Zuid-Afrika, op het gebied van liturgische rituelen, taal en muziek. De tweede categorie is die van 'Liturgie, spiritualiteit en gemeenschap'. Hier komen kwesties ter sprake als liturgie en catechese, intercommunie, liturgie en spiritualiteit, of het leven in een gebedsgemeenschap. Daarnaast zijn rapportages opgenomen van al dan niet kerkelijk geijkte rituelen, 'op straat' en in allochtone gemeenschappen in Nederland. In het afsluitende informatieve deel vindt men onder meer een 'synopse' van het Dienstboek 1998 en De weg van de liturgie.  

 
De weg van de liturgie

Paul Oskamp en Niek Schuman (eindred.) - De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk

Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 1998, 504 blz., ‚ā¨ 39,50

'Standaardwerk' over de geschiedenis en praktijk van de liturgie. Onder redactie van dr. M. Barnard, prof.dr. F.G. Immink, prof.dr. J. van de Laan, prof.dr. Th.M. van Leeuwen, dr. D. Monshouwer, dr. P. Oskamp, prof.dr. N.A. Schuman en ds. J.H. Uytenbogaardt.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 Volgende > Einde >>

Pagina 4 van 4

Nieuws

Oproep

Voert u (buiten de reguliere kerkdienst) Nederlandse kerkmuziek uit met uw koor/cantorij? Meld het ons, dan vermelden wij uw concert/evenement gratis in de kerkmuzikale agenda!

Donateurs gezocht

Spreekt deze website u aan? Vindt u het zinvol dat een website als deze bestaat en wordt onderhouden? Onderkent u de grote waarde van muziek in de kerk en van religieuze muziek in het algemeen? Wilt u dan eens overwegen om donateur van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek te worden? Zie verder onder Donateurs.

‚ÄúMuziek hoeft trouwens helemaal niet ‚Äėeigentijds populair‚Äô van stijl te zijn om onze tijdgenoten te kunnen raken. Smaken verschillen, dus zijn er verschillende muzikale golflengten waarop een ander iets van Gods aanwezigheid kan proeven. In evangelische kringen kiest men daarom  voor een idioom dat veel lijkt op de popmuziek van nu. Andere gemeenten hebben traditionele kerkmuziek en trekken daarmee ook veel buitenstaanders.‚ÄĚ

Evert W. van de Poll, Samen in de naam van Jezus. Over evangelische liturgie en muziek (p. 163)

"De grote waarde van liederen in de liturgie is, dat je meer kunt zingen dan je zeggen kunt. Van groot belang is dat je die hoge, soms grote woorden gezamenlijk zingt. Je hoort jezelf niet terug, maar voelt je als het goed is geborgen bij degenen die met jou en om jou heen meezingen. Dat maakt ook dat liederen zo kunnen raken en ontroeren."

Paul Valk in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 6 (december 2001)

"Wij gaan de liturgie binnen zoals we de kerkruimte binnengaan; we maken haar niet zelf. De tegenwoordigheid van Christus gaat altijd aan onze tegenwoordigheid vooraf."

"De katholieke liturgie is organisch gegroeid onder de generaties gelovigen voor ons. In het vieren van deze traditionele liturgie kunnen de menselijke expressie en creativiteit tot hun recht komen. [...] Door in dit rijke erfgoed te participeren kan de gemeenschap ervaren dat zij deel heeft aan een werkelijkheid die het eigen begrip te boven gaat."

Bernd Wallet in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 3 (juni 2001)

Kinderkoordirigent Catrien Posthumus Meyjes over het zingen met kinderen:

"Het allermooiste is dat je kinderen voor de rest van hun leven iets waardevols meegeeft: plezier in het zingen. Maar zingen is méér: zingen is muzische vorming, is omgaan met mooie en goede teksten die een leven lang meegaan. Zingen is een elementaire uitlaatklep die je altijd bij je hebt. Daarnaast krijgen kinderen in de kerk een basaal gevoel voor rituelen in een liturgische context."

Els Dijkerman, "Begin een kinderkoor. Een interview met twee koordirigenten" in Eredienstvaardig jrg. 24 nr. 4 (september 2008)

"Als het orgelspel te wenschen over laat, dan ook de gemeentezang."

Jan Zwart (1877-1937) in De Amsterdammer van dinsdag 26 september 1933