Home Opleidingen & Cursussen
Opleidingen en cursussen
Vakopleidingen

Op de website van het isok (Interkerkelijke Stichting Opleiding Kerkmuziek) onder "opleidingen" vindt u informatie over vakopleidingen op het gebied van kerkmuziek, en over zakelijke aspecten van het beroep van kerkmusicus.

 
Cursussen

De landelijke organisatie van amateurkunsten Kunstfactor verzorgt de Meerjarige Dirigentenopleiding Amateurkoordirigent (MDO) en de jaarlijkse (twee zomerweken durende) Kurt Thomas Cursus voor amateur- en professionele dirigenten. Via de oude website van Unisono (inmiddels opgegaan in Kunstfactor), www.amateurmuziek.nl kan men onder "vocaal" > "educatie" en onder "kerkmuziek" > "educatie" meer lezen over cursussen en evenementen op de gebieden van koorzang en kerkmuziek.

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wordt kerkmuzikale educatie verzorgd door het Bureau Kerkmuziek van de PKN. Zie www.pkn.nl/kerkmuziek

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) verzorgen het Steunpunt Liturgie, verzorgd door Anje de Heer. Het Steunpunt Liturgie geeft informatie over allerlei zaken die met liturgie en kerkmuziek te maken hebben. Praktische dingen, zoals orden van dienst en liturgische formulieren, maar ook achtergrondinformatie, bezinnende artikelen en suggesties voor de praktijk. Kijk op Steunpunt Liturgie voor notities, documentatiemappen, cursussen etc.

Vanuit de katholieke kerk wordt kerkmuzikale educatie verzorgd door de NSGV (Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging). Zie www.nsgv.nl > cursussen.

Daarnaast bieden diverse verenigingen van kerkmusici cursussen en/of workshops aan op landelijk of lokaal niveau.

 
Lesmodules Kerkmuziek III

Door de Stuurgroep Landelijke Samenwerkende Kerkmuziekorganisaties van de PKN zijn 21 lesmodules ontwikkeld die tesamen de Opleiding Kerkmuziek III vormen. Afronding van deze studie levert de Bevoegdheidsverklaring Kerkmuziek III op. De studie is op verschillende manieren te volgen: door het doen van de driejarige cursus (20 halve lesdagen per jaar), of zelfstandig, op een Open Universiteit-achtige manier. Informatie daarover vindt u op www.protestantsekerk.nl/pcte > opleiding kerkmuziek.

De lesmodules Opleiding Kerkmuziek III zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. Er zijn de volgende modules:

Wegwijzer: gratis

Module 1: Algemene Muziekleer en Solfège (Jan van Rossem)
Handboek, werkboek en CD, totaal 118 pag.: € 22,75

Module 2: Geschiedenis (Jan van Rossem)
Behandeling per eeuw geschiedenis van de muziek, de kerk, het kerklied en de orgelkunst
Handboek, werkboek en CD, totaal 344 pag.: € 51,-

Module 3: Liturgiek (Pieter Endedijk)
182 pag.: € 22,50

Module 4: Spelen van orgelliteratuur (Cor van Wageningen)
Handboek, 69 pag.: € 12,-

Module 5: Begeleiden van de gemeentezang (Theo Jellema)
28 pag.: € 6,25

Module 6: Inleiden van de gemeentezang (Gijs van Schoonhoven)
Handboek, 19 pag.: € 6,50

Module 7: De bouw van het orgel (Wim Modderkolk)
Handboek en werkboek, totaal 113 pag.: € 20,-

Module 8: Improviseren (Jan van Rossem)
92 pag. + CD: € 20,75

Module 9: Leiden van de gemeentezang (Wim Ruessink)
Handboek, 24 pag.: € 6,-

Module 10: Het leiden van een koor (Angelika Lutz e.a.)
85 pag.: € 12,50

Module 11: Volwassenencantorij (Els Dijkerman en Jan van Rossem)
96 pag.: € 13,-

Module 12: Jongerenkoor (Willem Blonk)
38 pag.: € 8,50

Module 13: Kindercantorij (Thea Endedijk-Griffioen)
54 pag.: € 7,50

Module 14: Het dienstwerk en zijn dienaren (Jan D. van Laar)
29 pag.: € 8,-

Module 15: Speelgroep (Jan van Rossem)
Het werken met instrumenten; instrumenteren; maken van voorspelen; toepassingen
57 pag.: € 9,50

Module 16: Improviseren II (Jan D. van Laar en Jan van Rossem)
77 pag.: € 12,50

Module 17: Begeleiden van musicerende groepen (Theo Goedhart)
Handboek en werkboek, totaal 63 pag.: € 16,-

Module 18: Vademecum lichte muziek (Gerben Kruiselbrink en Wim Ruessink)
23 pag.: € 6,50

Module 19: Begeleidingstechnieken in de lichte muziek (Gerben Kruiselbrink)
51 pag.: € 9,50

Module 20: Kerkmuziek en gemeenteopbouw (Jan van Rossem)
59 pag.: € 9,50

Module 21: Muziek in verschillende christelijke tradities (Jan D. van Laar)
82 pag.: € 12,-

CD module  8 en 16: € 7,25

Besteladres:
Protestantse Kerk in Nederland
webwinkel.pkn.nl
of mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Meer informatie over de modules:
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
tel. 030-880 1560

 


Nieuws

Donateurs gezocht

Spreekt deze website u aan? Vindt u het zinvol dat een website als deze bestaat en wordt onderhouden? Voelt u zich betrokken bij de kerk en vindt u kerkmuziek om die reden van belang? Wilt u dan eens overwegen om donateur van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek te worden? Zie verder onder Donateurs.

“Muziek hoeft trouwens helemaal niet ‘eigentijds populair’ van stijl te zijn om onze tijdgenoten te kunnen raken. Smaken verschillen, dus zijn er verschillende muzikale golflengten waarop een ander iets van Gods aanwezigheid kan proeven. In evangelische kringen kiest men daarom  voor een idioom dat veel lijkt op de popmuziek van nu. Andere gemeenten hebben traditionele kerkmuziek en trekken daarmee ook veel buitenstaanders.”

Evert W. van de Poll, Samen in de naam van Jezus. Over evangelische liturgie en muziek (p. 163)

"De grote waarde van liederen in de liturgie is, dat je meer kunt zingen dan je zeggen kunt. Van groot belang is dat je die hoge, soms grote woorden gezamenlijk zingt. Je hoort jezelf niet terug, maar voelt je als het goed is geborgen bij degenen die met jou en om jou heen meezingen. Dat maakt ook dat liederen zo kunnen raken en ontroeren."

Paul Valk in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 6 (december 2001)

"Wij gaan de liturgie binnen zoals we de kerkruimte binnengaan; we maken haar niet zelf. De tegenwoordigheid van Christus gaat altijd aan onze tegenwoordigheid vooraf."

"De katholieke liturgie is organisch gegroeid onder de generaties gelovigen voor ons. In het vieren van deze traditionele liturgie kunnen de menselijke expressie en creativiteit tot hun recht komen. [...] Door in dit rijke erfgoed te participeren kan de gemeenschap ervaren dat zij deel heeft aan een werkelijkheid die het eigen begrip te boven gaat."

Bernd Wallet in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 3 (juni 2001)

Kinderkoordirigent Catrien Posthumus Meyjes over het zingen met kinderen:

"Het allermooiste is dat je kinderen voor de rest van hun leven iets waardevols meegeeft: plezier in het zingen. Maar zingen is méér: zingen is muzische vorming, is omgaan met mooie en goede teksten die een leven lang meegaan. Zingen is een elementaire uitlaatklep die je altijd bij je hebt. Daarnaast krijgen kinderen in de kerk een basaal gevoel voor rituelen in een liturgische context."

Els Dijkerman, "Begin een kinderkoor. Een interview met twee koordirigenten" in Eredienstvaardig jrg. 24 nr. 4 (september 2008)

"Als het orgelspel te wenschen over laat, dan ook de gemeentezang."

Jan Zwart (1877-1937) in De Amsterdammer van dinsdag 26 september 1933