Home Boeken
Boeken
Zingen voor het leven

Hilbrand Adema en Martin Hoondert (red.), Zingen voor het leven. Over de bindende kracht van muziek in de multiculturele en multireligieuze samenleving

Uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk 2008, 80 blz., € 12,50

Verschenen ter gelegenheid van het vertrek van Siem Groot als stafmedewerker rooms-katholieke kerkmuziek bij Kunstfactor. In deze bundel wordt door musici, musicologen, theologen, liturgiewetenschappers en beoefenaars van de ritual studies nagedacht over het perspectief van religieuze en culturele diversiteit. De bijdragen werden geschreven door Jeroen Schrijner, Gerard Lukken, Martin Hoondert, Hilbrand Adema, Judith Tonnaer, Paul Post, Richard Bot, Els Dijkerman, Anton Vernooij en Wim Ruessink.

 
Wat is liturgische muziek?
Jeroen de Wit - Wat is liturgische muziek?

Uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk 2008, 96 blz., € 15,-

(Liturgiecatechese deel 3) Wat is de rol van muziek in de liturgie, hoe brengt muziek ons bij God? Wanneer spreken we van geestelijke, religieuze of liturgische muziek? Met veel muziekvoorbeelden.

 
Veelvormig vieren

Andries Govaart - Veelvormig vieren

Uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk 2008, 80 blz., € 12,50

Een werkboek voor voorbereiders en voorgangers in de liturgie, voor beleidsmakers in parochies en dekenaten, en ook voor voor ieder die geïnteresseerd is in liturgie. In het eerste hoofdstuk worden de basisvormen van liturgie behandeld: gebedsviering, woordviering, meditatieviering en communieviering. In het tweede hoofdstuk gaat het over oude en nieuwe vormen van liturgie die vandaag de dag in Nederland gevierd worden. Het bevat praktische achtergrondinformatie bij diverse liturgische elementen: wat is een symbool, wat is de functie van de openingsdienst, hoe verhouden zending en zegen zich tot elkaar, wat doet de bijbel in de liturgie, wat is het belang van stilte in de liturgie etc.

 
Wat is liturgie?

Ko Joosse - Wat is liturgie?

Uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk 2008, 96 blz., € 12,-

(Liturgiecatechese deel 2) Betekenis en achtergronden van de christelijke eredienst. Christelijke liturgie is in onze huidige westerse samenleving allesbehalve vanzelfsprekend. Toch zitten er ’s zondags nog altijd enkele honderdduizenden mensen in een kerk. Waar zijn we mee bezig, als we liturgie vieren? Wat doen we dan? Hóe doen we dat, en vooral: waaróm vieren we liturgie? Wat bindt ons? Wat is wezenlijk voor de christelijke liturgie?

 
Muziek als rituele praktijk

Martin J.M. Hoondert - Muziek als rituele praktijk. Gelineau herlezen

Uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk 2007, 40 blz., gratis te verkrijgen via email Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Muziek en Christendom aan de Universiteit van Tilburg op vrijdag 7 december 2007
 
Om de parochie

Martin J.M. Hoondert - Om de parochie. Ritueel-muzikale bewegingen in de marge van de parochie

Uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk 2006, gebonden, 424 blz., € 25,- (verkrijgbaar via email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. )

Proefschrift van Martin Hoondert waarin gregoriaans, Taizégezangen en reportoire van jongerenkoren worden onderzocht en bevraagd op hun mogelijkheden om kerk en cultuur weer met elkaar te verbinden.

 
Liturgie voorbij de liturgische beweging

Marcel Barnard - Liturgie voorbij de Liturgische Beweging. Over 'Praise and Worship', Thomasvieringen, kerkdiensten in migrantenkerken en ritualiteit op het internet

Uitgeverij Meinema, Zoetermeer 2006, 160 blz., € 14,90

Op veel plekken gaat de liturgie in het spoor van de Liturgische Beweging voort, dikwijls zonder dat men zich bewust is van fundamentele veranderingen die er in de loop der tijd worden ingebracht. Maar er zijn ook heel andere tendensen zichtbaar. Klassiek-gereformeerde liturgie lijkt een revival te beleven. De Opwekkingsbundel en Evangelische Liedbundel worden alom gebruikt. Thomasvieringen trekken een eigen spoor. Migrantenkerken hebben eigen vormen van eredienst. In verpleeg- en ziekenhuizen, justitiële inrichtingen en de krijgsmacht ontstaat liturgie in wisselwerking met de specifieke omgeving. Op internet ontwikkelen zich allerhande rituele en liturgische mogelijkheden. Kortom, het liturgische veld is complex, gelaagd en meerduidig. In dit boekje verkent Barnard dat veld.

 
Kogels in de kerk

Dirk Zwart, Kogels in de kerk en andere beschouwingen over (kerk)muziek

Uitgeverij Kok 2007 (2e, met nawoord uitgebreide druk), 160 blz.,  € 14,00

Verschenen ter gelegenheid van Zwarts 25-jarig jubileum als kerkmusicus in november 2006. Met artikelen ("Waar moet het (niet) naartoe met de kerkmuziek?"; "Dobbers en haakjes. Over kerkliedmelodieën"; "Gemeentezangbegeleiding"; "De geloofsbelijdenis van Van Westering" e.a.) en interviews met Antoine Oomen, Tom Löwenthal en Dirk Zwart.

 
Gods lof op de lippen

Dr. Jan Smelik - Gods lof op de lippen. Aspecten van liturgie en kerkmuziek

Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2005, 208 blz., € 17,90

In het boek worden onderwerpen behandeld die belangrijk zijn voor de hedendaagse bezinning op de liturgie en de muziek die daar klinkt. Verschillende thema’s die in het boek aangesneden worden, zijn specifiek van belang voor kerken en gemeenten van gereformeerde signatuur. Voorbeelden daarvan zijn het niet-ritmisch psalmgezang, de gezangenkwestie en de Tien Geboden. Daarnaast worden veel items besproken die ook voor andere kerkelijke modaliteiten relevant en actueel zijn, zoals ‘het orgelspel voor en na de kerkdienst’ en de evangelische liedcultuur.

 
Het kerklied

Jan Luth, Jan Pasveer en Jan Smelik (red.) - Het kerklied. Een geschiedenis

Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2001, 352 blz., € 31,50

Het boek geeft een overzicht van de geschiedenis en de verschillende vormen van het kerklied binnen de christelijke kerk van het Westen. Beginnend bij de Vroege Kerk beschrijven de auteurs de ontwikkeling van het kerklied in de (oud)katholieke, de anglicaanse, de lutherse en de calvinistische traditie tot op dit moment. Ook de kleinere stromingen en recente ontwikkelingen komen aan de orde. De auteurs plaatsten het beschreven kerklied steeds in de culturele en theologische context van de betreffende tijd.

Met bijdragen van prof.dr. J.P. Boendermaker, drs. P. Endedijk, prof.dr. M.J.M. Hoondert, H. Jansen dr. J.R. Luth, drs. H. Mudde, J. Pasveer, dr. K. Ouwens, dr. J. Smelik, mgr.drs. J.W.M. Valkestein en dr. A.M.J. Zijlstra.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende > Einde >>

Pagina 4 van 5

Nieuws

Oproep

Voert u (buiten de reguliere kerkdienst) Nederlandse kerkmuziek uit met uw koor/cantorij? Meld het ons, dan vermelden wij uw concert/evenement gratis in de kerkmuzikale agenda!

Donateurs gezocht

Spreekt deze website u aan? Vindt u het zinvol dat een website als deze bestaat en wordt onderhouden? Onderkent u de grote waarde van muziek in de kerk en van religieuze muziek in het algemeen? Wilt u dan eens overwegen om donateur van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek te worden? Zie verder onder Donateurs.

“Muziek hoeft trouwens helemaal niet ‘eigentijds populair’ van stijl te zijn om onze tijdgenoten te kunnen raken. Smaken verschillen, dus zijn er verschillende muzikale golflengten waarop een ander iets van Gods aanwezigheid kan proeven. In evangelische kringen kiest men daarom  voor een idioom dat veel lijkt op de popmuziek van nu. Andere gemeenten hebben traditionele kerkmuziek en trekken daarmee ook veel buitenstaanders.”

Evert W. van de Poll, Samen in de naam van Jezus. Over evangelische liturgie en muziek (p. 163)

"De grote waarde van liederen in de liturgie is, dat je meer kunt zingen dan je zeggen kunt. Van groot belang is dat je die hoge, soms grote woorden gezamenlijk zingt. Je hoort jezelf niet terug, maar voelt je als het goed is geborgen bij degenen die met jou en om jou heen meezingen. Dat maakt ook dat liederen zo kunnen raken en ontroeren."

Paul Valk in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 6 (december 2001)

"Wij gaan de liturgie binnen zoals we de kerkruimte binnengaan; we maken haar niet zelf. De tegenwoordigheid van Christus gaat altijd aan onze tegenwoordigheid vooraf."

"De katholieke liturgie is organisch gegroeid onder de generaties gelovigen voor ons. In het vieren van deze traditionele liturgie kunnen de menselijke expressie en creativiteit tot hun recht komen. [...] Door in dit rijke erfgoed te participeren kan de gemeenschap ervaren dat zij deel heeft aan een werkelijkheid die het eigen begrip te boven gaat."

Bernd Wallet in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 3 (juni 2001)

Kinderkoordirigent Catrien Posthumus Meyjes over het zingen met kinderen:

"Het allermooiste is dat je kinderen voor de rest van hun leven iets waardevols meegeeft: plezier in het zingen. Maar zingen is méér: zingen is muzische vorming, is omgaan met mooie en goede teksten die een leven lang meegaan. Zingen is een elementaire uitlaatklep die je altijd bij je hebt. Daarnaast krijgen kinderen in de kerk een basaal gevoel voor rituelen in een liturgische context."

Els Dijkerman, "Begin een kinderkoor. Een interview met twee koordirigenten" in Eredienstvaardig jrg. 24 nr. 4 (september 2008)

"Als het orgelspel te wenschen over laat, dan ook de gemeentezang."

Jan Zwart (1877-1937) in De Amsterdammer van dinsdag 26 september 1933