Home Boeken
Boeken
Nieuwe wegen in de liturgie

Marcel Barnard en Niek Schuman (red.) - Nieuwe wegen in de liturgie

Uitgeverij Meinema, Zoetermeer 2002, 200 blz., € 22,90

In vervolg op het handboek De weg van de liturgie biedt dit boek een aantal nieuwe bijdragen, die in twee categorieën zijn te verdelen. De eerste categorie is die van 'Liturgie, cultuur en ritueel'. Hier komen nieuwe ontwikkelingen ter sprake, zowel in Nederland als in Zuid-Afrika, op het gebied van liturgische rituelen, taal en muziek. De tweede categorie is die van 'Liturgie, spiritualiteit en gemeenschap'. Hier komen kwesties ter sprake als liturgie en catechese, intercommunie, liturgie en spiritualiteit, of het leven in een gebedsgemeenschap. Daarnaast zijn rapportages opgenomen van al dan niet kerkelijk geijkte rituelen, 'op straat' en in allochtone gemeenschappen in Nederland. In het afsluitende informatieve deel vindt men onder meer een 'synopse' van het Dienstboek 1998 en De weg van de liturgie.  

 
De weg van de liturgie

Paul Oskamp en Niek Schuman (eindred.) - De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk

Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 1998, 504 blz., € 39,50

'Standaardwerk' over de geschiedenis en praktijk van de liturgie. Onder redactie van dr. M. Barnard, prof.dr. F.G. Immink, prof.dr. J. van de Laan, prof.dr. Th.M. van Leeuwen, dr. D. Monshouwer, dr. P. Oskamp, prof.dr. N.A. Schuman en ds. J.H. Uytenbogaardt.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende > Einde >>

Pagina 5 van 5

Nieuws

Oproep

Voert u (buiten de reguliere kerkdienst) Nederlandse kerkmuziek uit met uw koor/cantorij? Meld het ons, dan vermelden wij uw concert/evenement gratis in de kerkmuzikale agenda!

Donateurs gezocht

Spreekt deze website u aan? Vindt u het zinvol dat een website als deze bestaat en wordt onderhouden? Onderkent u de grote waarde van muziek in de kerk en van religieuze muziek in het algemeen? Wilt u dan eens overwegen om donateur van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek te worden? Zie verder onder Donateurs.

“Muziek hoeft trouwens helemaal niet ‘eigentijds populair’ van stijl te zijn om onze tijdgenoten te kunnen raken. Smaken verschillen, dus zijn er verschillende muzikale golflengten waarop een ander iets van Gods aanwezigheid kan proeven. In evangelische kringen kiest men daarom  voor een idioom dat veel lijkt op de popmuziek van nu. Andere gemeenten hebben traditionele kerkmuziek en trekken daarmee ook veel buitenstaanders.”

Evert W. van de Poll, Samen in de naam van Jezus. Over evangelische liturgie en muziek (p. 163)

"De grote waarde van liederen in de liturgie is, dat je meer kunt zingen dan je zeggen kunt. Van groot belang is dat je die hoge, soms grote woorden gezamenlijk zingt. Je hoort jezelf niet terug, maar voelt je als het goed is geborgen bij degenen die met jou en om jou heen meezingen. Dat maakt ook dat liederen zo kunnen raken en ontroeren."

Paul Valk in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 6 (december 2001)

"Wij gaan de liturgie binnen zoals we de kerkruimte binnengaan; we maken haar niet zelf. De tegenwoordigheid van Christus gaat altijd aan onze tegenwoordigheid vooraf."

"De katholieke liturgie is organisch gegroeid onder de generaties gelovigen voor ons. In het vieren van deze traditionele liturgie kunnen de menselijke expressie en creativiteit tot hun recht komen. [...] Door in dit rijke erfgoed te participeren kan de gemeenschap ervaren dat zij deel heeft aan een werkelijkheid die het eigen begrip te boven gaat."

Bernd Wallet in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 3 (juni 2001)

Kinderkoordirigent Catrien Posthumus Meyjes over het zingen met kinderen:

"Het allermooiste is dat je kinderen voor de rest van hun leven iets waardevols meegeeft: plezier in het zingen. Maar zingen is méér: zingen is muzische vorming, is omgaan met mooie en goede teksten die een leven lang meegaan. Zingen is een elementaire uitlaatklep die je altijd bij je hebt. Daarnaast krijgen kinderen in de kerk een basaal gevoel voor rituelen in een liturgische context."

Els Dijkerman, "Begin een kinderkoor. Een interview met twee koordirigenten" in Eredienstvaardig jrg. 24 nr. 4 (september 2008)

"Als het orgelspel te wenschen over laat, dan ook de gemeentezang."

Jan Zwart (1877-1937) in De Amsterdammer van dinsdag 26 september 1933