Home Bladmuziek Uitgevers Uitgevers van o.a. kerkmuziek
Uitgevers van o.a. kerkmuziek

Harmonia

Vanouds de grootste (protestantse) uitgever van koormuziek,waarin in de loop der tijd de fondsen van J.J. Lispet, Ars Nova e.a. zijn opgegaan. Was vroeger zelfstandig, werd toen onderdeel van De Haske, dat daarna weer is opgegaan in Music Shop Europe.

Annie Bank (en Excellent Music)

Vanouds "de" katholieke koormuziekuitgever, met veel liturgische muziek in haar fonds. Op de website musikalspezial.de vindt u behalve de uitgaven van Annie Bank Edition ook de uitgaven van Excellent Music Holland.

KCZB (Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen)

Uitgever van een tamelijk omvangrijk assortiment aan religeuze en wereldlijke koormuziek. Op de website www.kczb.info vindt u onder "Dienstverlening" in de rechterkolom de optie "muziekuitgeverij".

Intrada

Intrada is een uitgever van koormuziek en orgelmuziek die veel kerkmuziek en religieuze muziek in haar fonds heeft. Op de website www.intradamusic.nl kunt u diverse catalogi inzien, demo-partituren downloaden en bestellingen plaatsen.

Les Ă©ditions Boncoeur

Kleine uitgeverij van kerkmusicus Theo Goedhart, met o.a. eigen muziek en muziek van Toon Hagen. Website: www.boncoeur.nl

Kok/Boekencentrum

Uitgeverij Boekencentrum, inmiddels gefuseerd met uitgeverij Kok Kampen, was behalve uitgever van boeken ook uitgever van liedbundels, begeleidingsbundels, bladmuziek en ander kerkmuzikaal relevant materiaal. Zie de website: www.kokboekencentrum.nl. In tegenstelling tot de bladmuziek van de meeste bladmuziek-uitgevers, die het gemakkelijkst (of soms: alleen maar) rechtstreeks bij die uitgevers te bestellen is, zijn de uitgaven van Boekencentrum verkrijgbaar en/of te bestellen via de boekhandel.

Berneboek/Boekhandel Berne

De boekhandel van de Abdij van Berne in Heeswijk, die tevens de thuisbasis is van de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk (WLH) en de Uitgeverij Abdij van Berne, die gespecialiseerd is in publicaties over liturgie. Boekhandel Berne is ook via internet bereikbaar onder de naam www.berneboek.com.

Stichting Docete

Uitgever van catechetisch materiaal en internetboekhandel (www.kerkboek.nl). Vertegenwoordiger voor Nederland van de liedbundels en cd's uit Taizé en Iona. Website: www.docete.nl

Narratio

Theologische uitgeverij Narratio is o.a. uitgever van bladmuziek en cd's van oratoria met muziek van Chris van Bruggen, Peter Rippen en Anneke van der Heide op teksten van Marijke de Bruijne en Michaël Steehouder. Verkrijgbaar via www.narratio.nl/category/webwinkel/

Promusic Publishing

Uitgever van geestelijke koormuziek in het populair-traditionele genre, van componisten als Johan Bredewout, Henk van der Maten, Martin Mans e.a. Website: www.promusicpublishing.nl

Molenaars Muziekcentrale: www.molenaar.com

Uitgifte Stencilmuziek Langerak: www.uslbladmuziek.nl Uitgever van traditionele geestelijke koormuziek van componisten als Feike Asma, Hans Boelee, Pieter Stolk, Bert Kruis, Frans van Tilburg, Wim van Galen, Jan Zwanepol, Martin Mans,Gradus Wendt e.a.

Koormuziek.NL: www.koormuziek.nl

Efko Music: Efko Music

NSGV (Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging): www.nsgv.nl (zie onder "Winkel")

Muz-Art: uitgeverij van kerkmusicus Jan Marten de Vries. Website: www.muz-art.nl

Ascolta Music Publishing: heeft onder meer het fonds overgenomen van Uitgeverij Herman Zengerink: https://ascolta.nl/

Uitgeverij Averbode: uitgever van o.a. Zingt Jubilate. www.averbodeinspireert.be/averbode/

Euprint: Vlaamse uitgever van koormuziek. Website www.euprint.be

Valeur AjoutĂ©e: kleine uitgever met o.a. kerkmuziek van Reitze Smits, Geerten Liefting en Arie Hoek. Website: www.valeurajoutee.eu 

Buitenlandse uitgevers

Wie in of buiten de kerkdienst kerkmuziek in andere talen wil zingen, heeft een overvloed aan keuzemogelijkheden. Een gemakkelijke manier om muziek van uitgevers als Carus, BĂ€renreiter, Oxford University Press (OUP), Royal School of Church Music (RSCM) e.v.a. te bestellen is om dit te doen via een korenorganisaties zoals de KCZB of grote uitgevers als musicshopeurope. Dit kost u niets extra, omdat zij van collega-uitgevers een provisie ontvangen.

 

Nieuws

Oproep

Voert u (buiten de reguliere kerkdienst) Nederlandse kerkmuziek uit met uw koor/cantorij? Meld het ons, dan vermelden wij uw concert/evenement gratis in de kerkmuzikale agenda!

Donateurs gezocht

Spreekt deze website u aan? Vindt u het zinvol dat een website als deze bestaat en wordt onderhouden? Onderkent u de grote waarde van muziek in de kerk en van religieuze muziek in het algemeen? Wilt u dan eens overwegen om donateur van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek te worden? Zie verder onder Donateurs.

“Muziek hoeft trouwens helemaal niet ‘eigentijds populair’ van stijl te zijn om onze tijdgenoten te kunnen raken. Smaken verschillen, dus zijn er verschillende muzikale golflengten waarop een ander iets van Gods aanwezigheid kan proeven. In evangelische kringen kiest men daarom  voor een idioom dat veel lijkt op de popmuziek van nu. Andere gemeenten hebben traditionele kerkmuziek en trekken daarmee ook veel buitenstaanders.”

Evert W. van de Poll, Samen in de naam van Jezus. Over evangelische liturgie en muziek (p. 163)

"De grote waarde van liederen in de liturgie is, dat je meer kunt zingen dan je zeggen kunt. Van groot belang is dat je die hoge, soms grote woorden gezamenlijk zingt. Je hoort jezelf niet terug, maar voelt je als het goed is geborgen bij degenen die met jou en om jou heen meezingen. Dat maakt ook dat liederen zo kunnen raken en ontroeren."

Paul Valk in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 6 (december 2001)

"Wij gaan de liturgie binnen zoals we de kerkruimte binnengaan; we maken haar niet zelf. De tegenwoordigheid van Christus gaat altijd aan onze tegenwoordigheid vooraf."

"De katholieke liturgie is organisch gegroeid onder de generaties gelovigen voor ons. In het vieren van deze traditionele liturgie kunnen de menselijke expressie en creativiteit tot hun recht komen. [...] Door in dit rijke erfgoed te participeren kan de gemeenschap ervaren dat zij deel heeft aan een werkelijkheid die het eigen begrip te boven gaat."

Bernd Wallet in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 3 (juni 2001)

Kinderkoordirigent Catrien Posthumus Meyjes over het zingen met kinderen:

"Het allermooiste is dat je kinderen voor de rest van hun leven iets waardevols meegeeft: plezier in het zingen. Maar zingen is méér: zingen is muzische vorming, is omgaan met mooie en goede teksten die een leven lang meegaan. Zingen is een elementaire uitlaatklep die je altijd bij je hebt. Daarnaast krijgen kinderen in de kerk een basaal gevoel voor rituelen in een liturgische context."

Els Dijkerman, "Begin een kinderkoor. Een interview met twee koordirigenten" in Eredienstvaardig jrg. 24 nr. 4 (september 2008)

"Als het orgelspel te wenschen over laat, dan ook de gemeentezang."

Jan Zwart (1877-1937) in De Amsterdammer van dinsdag 26 september 1933