Home Donateurs
Donateurs

Donateurs gevraagd

De Stichting Nieuwe Kerkmuziek wil de voortgang en ontwikkeling van de (klassieke) kerkmuziek promoten en stimuleren. Ze doet dit allereerst door middel van de publieksgerichte website "kerkmuziek.nu", waarin allerhande informatie over het kerkmuzikale veld is bijeengebracht.

Nadat de SNK een congres over kerkmuziek en een studiedag had georganiseerd (in samenwerking met Centrum voor de Kerkzang en met het Nederlands Dagblad), zijn er enkele jaren kerkmuzikale studiedagen georganiseerd i.s.m. het Centrum voor de Kerkzang, de KVOK en de VGK. Inmiddels participeert de SNK in het "Huis voor Kerkmuziek", een samenwerking van kerkmuzikale organisaties.

Het stimuleren van de voortgang van de kerkmuziek doet de SNK o.a. door het produceren van cd's met nieuwe kerkmuziek van belangrijke hedendaagse componisten van kerkmuziek. Daarnaast is het een wens van de SNK om compositie-opdrachten te verstrekken en een kerkmuziekprijs in het leven te roepen. Voor die laatste twee zaken heeft de SNK tot nu toe onvoldoende (financiële) armslag.

Voor de verwezenlijking van de plannen van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek is (veel) geld nodig. Daarom zijn wij op zoek naar mensen of instanties die sympathie voelen voor onze doelstelling, en die de verwezenlijking hiervan financieel (mede) mogelijk willen maken door middel van subsidies en giften. Graag wil zij een beroep op u doen, om donateur te worden of een gift aan de stichting over te maken. (Giften en donaties zijn voor 125% fiscaal aftrekbaar.)

Wanneer u donateur wilt worden, ontvangt u de prachtige cd "Kerkmuziek van nu" of een CD naar keuze als welkomstgeschenk. U wordt als donateur bovendien op de hoogte gehouden van de activiteiten van de stichting. Toekomstige uitgaven van de stichting worden u met korting aangeboden.

U kunt zich aanmelden als donateur Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , maar u kunt ook schrijven aan of bellen met de contactpersoon van de stichting, Dirk Zwart. (Zie de gegevens onder contact.)

Wanneer u de stichting wel wilt steunen, maar geen donateur wilt worden, kunt u een gift overmaken op bankrekeningnummer NL70 INGB 0004447083 ten name van Stichting Nieuwe Kerkmuziek te Papendrecht.

 

Nieuws

Oproep

Voert u (buiten de reguliere kerkdienst) Nederlandse kerkmuziek uit met uw koor/cantorij? Meld het ons, dan vermelden wij uw concert/evenement gratis in de kerkmuzikale agenda!

Donateurs gezocht

Spreekt deze website u aan? Vindt u het zinvol dat een website als deze bestaat en wordt onderhouden? Onderkent u de grote waarde van muziek in de kerk en van religieuze muziek in het algemeen? Wilt u dan eens overwegen om donateur van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek te worden? Zie verder onder Donateurs.

“Muziek hoeft trouwens helemaal niet ‘eigentijds populair’ van stijl te zijn om onze tijdgenoten te kunnen raken. Smaken verschillen, dus zijn er verschillende muzikale golflengten waarop een ander iets van Gods aanwezigheid kan proeven. In evangelische kringen kiest men daarom  voor een idioom dat veel lijkt op de popmuziek van nu. Andere gemeenten hebben traditionele kerkmuziek en trekken daarmee ook veel buitenstaanders.”

Evert W. van de Poll, Samen in de naam van Jezus. Over evangelische liturgie en muziek (p. 163)

"De grote waarde van liederen in de liturgie is, dat je meer kunt zingen dan je zeggen kunt. Van groot belang is dat je die hoge, soms grote woorden gezamenlijk zingt. Je hoort jezelf niet terug, maar voelt je als het goed is geborgen bij degenen die met jou en om jou heen meezingen. Dat maakt ook dat liederen zo kunnen raken en ontroeren."

Paul Valk in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 6 (december 2001)

"Wij gaan de liturgie binnen zoals we de kerkruimte binnengaan; we maken haar niet zelf. De tegenwoordigheid van Christus gaat altijd aan onze tegenwoordigheid vooraf."

"De katholieke liturgie is organisch gegroeid onder de generaties gelovigen voor ons. In het vieren van deze traditionele liturgie kunnen de menselijke expressie en creativiteit tot hun recht komen. [...] Door in dit rijke erfgoed te participeren kan de gemeenschap ervaren dat zij deel heeft aan een werkelijkheid die het eigen begrip te boven gaat."

Bernd Wallet in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 3 (juni 2001)

Kinderkoordirigent Catrien Posthumus Meyjes over het zingen met kinderen:

"Het allermooiste is dat je kinderen voor de rest van hun leven iets waardevols meegeeft: plezier in het zingen. Maar zingen is méér: zingen is muzische vorming, is omgaan met mooie en goede teksten die een leven lang meegaan. Zingen is een elementaire uitlaatklep die je altijd bij je hebt. Daarnaast krijgen kinderen in de kerk een basaal gevoel voor rituelen in een liturgische context."

Els Dijkerman, "Begin een kinderkoor. Een interview met twee koordirigenten" in Eredienstvaardig jrg. 24 nr. 4 (september 2008)

"Als het orgelspel te wenschen over laat, dan ook de gemeentezang."

Jan Zwart (1877-1937) in De Amsterdammer van dinsdag 26 september 1933