Home Organisaties Organisaties Nederland
Organisaties Nederland
Kerkmuzieknetwerk

Het door Lydia Vroegindeweij opgerichte en geleide Kerkmuzieknetwerk bestaat uit:

Kerkliedwiki: een groeiend gegevensbestand met informatie over kerkliederen.

Liturgiewerkplaats: een "Platform voor liturgie en kerkmuziek" dat allerlei informatie biedt over liturgische en kerkmuzikale zaken.

 
Huis van de kerkmuziek

huis van de kerkmuziekSinds 2016 heeft een aantal kerkmuzikale organisaties zich verenigd in een gezamenlijk "portaal" op internet: het "Huis van de kerkmuziek". Daar is informatie te vinden over opleidingen/cursuswerk, beroepsverenigingen, regelingen etc. Zie huisvandekerkmuziek.nl

 
ISK / Kerklied.net

Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK)

Website: www.kerklied.net

De stichting droeg zorg voor de totstandkoming van hetLiedboek voor de kerken (1973). Daarna verschenen nieuwe kerkliederen in 8 delen Zingend Geloven (1981-2004), en de liedbundel Tussentijds (2005). De ISK heeft nu als opdracht om het Nieuwe Liedboek samen te stellen. Dit project is in 2008 van start gegaan onder leiding van projectcoördinator Pieter Endedijk, met medewerkingen van tientallen theologen, kerkmusici en anderszins gekwalificeerden.

De ISK-website kerklied.net biedt een keur aan waardevolle links, achtergrondinformatie en artikelen op kerkmuzikaal en liturgisch gebied.

 
NSGV

Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. De vereniging voor liturgische muziek van de Rooms-Katholieke kerk, waar ruim 4000 koren bij zijn aangesloten. De zeven bisdommen hebben elk een eigen afdeling, die ondersteund worden door het hoofdbureau. De NSGV is uitgever van de bundel Gezangen voor Liturgie, verzorgt het computersysteem DONEK (Documentatie Nederlandse Kerkmuziek), is uitgever van het Gregoriusblad en is medeverantwoordelijk voor het tijdschrift Continuo. Website: www.nsgv.nl

 
Verenigingen van kerkmusici

Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging (KDOV). Uitgever van het KDOV-blad. Website: www.kdov.nl

Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK). Ontstaan uit een fusie van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisten Vereniging) en de GOV-VvKM (Gereformeerde Organisten Vereniging - Vereniging van Kerkmusici). Uitgever van de bladen Het Orgel, Muziek & Liturgie en het actualiteitenblad Nota Bene. Website: www.kvok.nl

Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek: Uitgever van Musica Sacra. Website: www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl

Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici (VGK). Uitgever van Eredienst. Website: www.eredienst.com

Vereniging van Organisten der Gereformeerde Gemeenten (VOGG). Uitgever van Kerk en Muziek. Website: www.kerkenmuziek.nl

Oud-Katholieke Organistenvereniging: zie www.okkn.nl

Doopsgezinde Organistenkring: onderdeel van de Werkgroep Kerkmuziek van het Doopsgezind Centrum voor Gemeenteopbouw (DCG). Website: www.organistenkring.nl

 
Orgels/orgelspel/organisten

Er zijn talloze sites die met orgels, orgelspel, organisten en de orgelcultuur te maken hebben. Een site die een goede ingang biedt naar alles wat u hierover verder wilt weten is: www.orgelmuziekweb.nl

 
Kunstfactor

Website: www.kunstfactor.nl

Landelijk instituut dat de belangen behartigt van de amateurkunsten, waaronder de amateurmuziek. Het instituut is ontstaan uit een fusie van diverse organisaties, waaronder Unisono, dat de organisatie van amateurmuziekbeoefening was. Els Dijkerman is parttime medewerker als "adviseur Muziek en Religie".

Kunstfactor biedt diverse diensten op het gebied van de koormuziek en kerkmuziek: opleidingen/cursussen, organisatie van festivals, promotie, etc. Zie de website.

 
Auteursrecht & fotokopiëren

Mag je bladmuziek fotokopiëren? Ja, maar alleen als je het origineel ook hebt. Dus bijvoorbeeld een werk- of studiekopie, om aantekeningen op te kunnen maken, als je dat niet op het origineel wilt/mag doen. Wanneer alle koorleden een kopie willen maken om aantekeningen op te kunnen maken, moeten dus ook alle koorleden een origineel exemplaar in bezit hebben.

In alle andere gevallen is het fotokopiëren verboden van producten waarop auteursrecht of uitgaverecht berust. Is een componist of tekstschrijver nog geen 70 jaar geleden overleden, dan is hun werk nog niet "rechtenvrij". Het mag dan dus niet zomaar vermenigvuldigd worden: niet door fotokopiëren, overschrijven, zelf in de computer zetten, beameren, of wat dan ook. Niet zonder toestemming (van de erven, of van een uitgever die de eigenaar is geworden van het betreffende auteursrecht.

Maar: u wilt met uw koor een zetting zingen uit het "Groene boek", de bundel met koor- en orgelzettingen uit het Liedboek voor de Kerken, of uit de "Koorbundel" bij het Nieuwe Liedboek. Dat is verboden; Maar het is niet haalbaar om voor het hele koor exemplaren van dit Groene boek of deze "Koorbundel" aan te schaffen. U kunt dan bij de uitgever (www.liedboek.nl) legale fotokopieën c.q. kopieertoestemming krijgen, tegen een redelijke betaling. Veel uitgevers hebben begrip voor de praktijksituatie van de koor- en kerkmuziek, en willen u graag tegemoetkomen, neem dus altijd even contact op met de uitgever.

Ook als tekst en muziek wèl rechtenvrij zijn, is vermenigvuldiging niet altijd geoorloofd. Bijvoorbeeld als het een uitgave betreft. Er zitten dan rechten op het "beeld", op hoe het er uitziet. Een uitgever heeft b.v. energie gestoken in de uitgave van The Messiah van Handel. Tekst en muziek zijn rechtenvrij. Maar niet deze specifieke uitgave, dit notenbeeld, dat door de uitgever is verzorgd, "geëditeerd" en uitgegeven. U mag de Messiah echter wèl overschrijven of zelf in de computer zetten...

Zie www.auteursrechtkenniscentrum.nl, een website van de CNV Kunstenbond over auteursrecht.

Over kopiëren en auteursrecht met betrekking tot koormuziek: www.anniebank.nl > veelgestelde vragen > fotokopiëren ja of nee.

Lees ook de artikelenserie uit januari 2009 in het Reformatorisch Dagbladdossier auteursrecht.

Informatie over auteursrecht kunt u ook vinden op www.bumastemra.nl.

 
Salariëring

Informatie over arbeidsovereenkomsten, salarissen en vergoedingen van kerkmusici (amateur en professional):

Generale Regeling voor de Kerkmusici van de PKN: zie http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/werken/kerkmusicus/Paginas/Rechtspositie.aspx > Arbeidsvoorwaarden. Daar vindt u onder "Meer informatie arbeidsvoorwaarden kerkelijk medewerkers" het document http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Arbeidsvoorwaardenregeling-kerkelijk-medewerkers-PKN.pdf

Salariëring Rooms-Katholieke Kerkwww.nsgv.nl > servise > salariëring.

Zie ook www.isok.nl/kerkmusicus

 
Startpagina's

Op bijna iedere site vindt men wel weer links naar andere, verwante, sites. Zo komt men van het een op het ander. Er zijn twee "startpagina's" met allerhande informatie over kerkmuziek:

kerkmuziek.boogolinks.nl 

kerkmuziek.arrowsweb.nl

Voorts: koormuziek.startpagina.nl

kerkorgel-liturgie.startpagina.nl

Voor orgelliefhebbers is www.orgelmuziekweb.nl een goed startpunt.

 
Meer artikelen...
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 2

Nieuws

Oproep

Voert u (buiten de reguliere kerkdienst) Nederlandse kerkmuziek uit met uw koor/cantorij? Meld het ons, dan vermelden wij uw concert/evenement gratis in de kerkmuzikale agenda!

Donateurs gezocht

Spreekt deze website u aan? Vindt u het zinvol dat een website als deze bestaat en wordt onderhouden? Onderkent u de grote waarde van muziek in de kerk en van religieuze muziek in het algemeen? Wilt u dan eens overwegen om donateur van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek te worden? Zie verder onder Donateurs.

“Muziek hoeft trouwens helemaal niet ‘eigentijds populair’ van stijl te zijn om onze tijdgenoten te kunnen raken. Smaken verschillen, dus zijn er verschillende muzikale golflengten waarop een ander iets van Gods aanwezigheid kan proeven. In evangelische kringen kiest men daarom  voor een idioom dat veel lijkt op de popmuziek van nu. Andere gemeenten hebben traditionele kerkmuziek en trekken daarmee ook veel buitenstaanders.”

Evert W. van de Poll, Samen in de naam van Jezus. Over evangelische liturgie en muziek (p. 163)

"De grote waarde van liederen in de liturgie is, dat je meer kunt zingen dan je zeggen kunt. Van groot belang is dat je die hoge, soms grote woorden gezamenlijk zingt. Je hoort jezelf niet terug, maar voelt je als het goed is geborgen bij degenen die met jou en om jou heen meezingen. Dat maakt ook dat liederen zo kunnen raken en ontroeren."

Paul Valk in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 6 (december 2001)

"Wij gaan de liturgie binnen zoals we de kerkruimte binnengaan; we maken haar niet zelf. De tegenwoordigheid van Christus gaat altijd aan onze tegenwoordigheid vooraf."

"De katholieke liturgie is organisch gegroeid onder de generaties gelovigen voor ons. In het vieren van deze traditionele liturgie kunnen de menselijke expressie en creativiteit tot hun recht komen. [...] Door in dit rijke erfgoed te participeren kan de gemeenschap ervaren dat zij deel heeft aan een werkelijkheid die het eigen begrip te boven gaat."

Bernd Wallet in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 3 (juni 2001)

Kinderkoordirigent Catrien Posthumus Meyjes over het zingen met kinderen:

"Het allermooiste is dat je kinderen voor de rest van hun leven iets waardevols meegeeft: plezier in het zingen. Maar zingen is méér: zingen is muzische vorming, is omgaan met mooie en goede teksten die een leven lang meegaan. Zingen is een elementaire uitlaatklep die je altijd bij je hebt. Daarnaast krijgen kinderen in de kerk een basaal gevoel voor rituelen in een liturgische context."

Els Dijkerman, "Begin een kinderkoor. Een interview met twee koordirigenten" in Eredienstvaardig jrg. 24 nr. 4 (september 2008)

"Als het orgelspel te wenschen over laat, dan ook de gemeentezang."

Jan Zwart (1877-1937) in De Amsterdammer van dinsdag 26 september 1933