Home Organisaties
Organisaties Nederland
Diverse organisaties

Prof.dr. G. van der Leeuwstichting: "ontmoetingscentrum van kerk en kunst", vanouds sterk verbonden met de liturgische bezinning binnen de Hervormde Kerk. In vroeger jaren verschenen vele interessante afleveringen van de Mededelingen, die varieerden van verzamelingen artikelen tot zelfstandige boekuitgaven, zoals De adem van het jaar. Website: www.vanderleeuwstichting.nl

Stichting Leerhuis & Liturgie: de organisatie achter het werk van Huub Oosterhuis, de Amsterdamse Studentenekklesia, het tijdschrift Roodkoper en organisator van projecten op het gebied van bijbel, liturgie en liturgische muziek. Uitgever van cd's met werk van Bernard Huijbers, Antoine Oomen en Tom Löwenthal. Website: www.leerhuisenliturgie.nl

Nieuw Lied Fonds: stichting die wil stimuleren dat meer teksten en muziek van vrouwen in de liturgie doordringen. Daartoe worden compositieopdrachten verstrekt aan vrouwelijke componisten (Mariëtte Harinck, Teresa Takken e.a.) en enkele mannelijke componisten (Tom Löwenthal, Thom Jansen) die teksten van vrouwen op muziek zetten. Het Nieuw Lied Fonds brengt ook cd's uit. Website: www.nieuwliedfonds.nl

Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie (IWVL): werkgroep die o.a. het Abdijboek heeft samengesteld, met gezangen die in de kloosterliturgie worden gebruikt.

Code Music: internet-community die zich bezighoudt met de ondersteuning van kinderkoren, jeugdkoren en middenkoren in de katholieke kerk. Tevens uitgevers van bladmuziek en cd's. Website: www.code-music.nl

Studio Elim: door priester/muzikant Albert van der Woerd geleide organisatie die zich bezighoudt met ondersteuning van de liturgie, ontwikkeling van kerkmuziek, toegespitst op jongerenkoren in de katholieke kerk. Tevens opnamestudio. Website: www.elimgroep.nl

Werkplaats De Vertaalslag: stichting rond het werk van predikant/schrijver Sytze de Vries, die vanhieruit diverse activiteiten ontplooit op het gebied van kerk, kunst, poëzie en muziek. Website: zie www.sytzedevries.com

Nederlands Muziek Instituut (NMI): instituut waar zich veel archieven bevinden met de muzikale nalatenschappen van Nederlandse componisten van kerkmuziek, met handschriften van uitgegeven Ăšn onuitgegeven muziek. Op de website kan men zien van welke componisten een archief aanwezig is. Website: www.nederlandsmuziekinstituut.nl

Stichting Ars Musica: stichting die een podium wil bieden aan musici uit reformatorische kring die niet op zondag willen werken, maar wel concerten willen geven. Onder de stichting vallen een jeugdkoor, een meisjeskoor, een concertkoor en een kamerkoor, die alle repeteren in Zuid-Holland. De stichting wil concerten organiseren en cd's uitbrengen. Als eerste verscheen een cd van het Concertkoor o.l.v. Patrick van der Linden, met muziek Bach, Mendelssohn, Schubert en Reger. Website: www.stichtingarsmusica.nl

Documentatie Liturgievernieuwing: documentatiecentrum met nieuw liturgisch materiaal, opgezet door het Blaise Pascal Instituut van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Website: www.liturgievernieuwing.nl

Instituut voor Liturgiewetenschap (ILW): onderzoeksinstituut van de faculteit godgeleerdheid en godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Uitgever van het Jaarboek voor Liturgie-onderzoek (JLO). Website: www.rug.nl

Instituut voor Liturgische en Rituele Studies (ILRS): aan de Universiteit van Tilburg gevestigd onderzoeksinstituut van de katholieke Universiteiten en een aantal andere participanten. Website: www.uvt.nl/faculteiten/fgw/li

European Conference for Protestants Church Music (ECPCM). Voortgekomen uit de in 1970 opgerichte MKEK (MitteleuropĂ€ische Kontakte fĂŒr Evangelische Kirchenmusik). Organisatie die zich bezighoudt met ondersteuning van protestantse kerkmuziek, o.a. door het organiseren van conferenties in afwisselend Straatsburg en een ander Europees land. Website: www.ecpcm.eu

Stichting Kerkmuziek en Spiritualiteit (SKS): heeft tot doel het bevorderen van de vernieuwing van de kerkmuziek vanuit de bestudering en beoefening van de spiritualiteit. Uitgever van Psalmschrift (bladmuziek en cd's). Website: in voorbereiding. Contactpersoon: Ad de Keyzer (email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. )

 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 2 van 2

Nieuws

Oproep

Voert u (buiten de reguliere kerkdienst) Nederlandse kerkmuziek uit met uw koor/cantorij? Meld het ons, dan vermelden wij uw concert/evenement gratis in de kerkmuzikale agenda!

Donateurs gezocht

Spreekt deze website u aan? Vindt u het zinvol dat een website als deze bestaat en wordt onderhouden? Onderkent u de grote waarde van muziek in de kerk en van religieuze muziek in het algemeen? Wilt u dan eens overwegen om donateur van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek te worden? Zie verder onder Donateurs.

“Muziek hoeft trouwens helemaal niet ‘eigentijds populair’ van stijl te zijn om onze tijdgenoten te kunnen raken. Smaken verschillen, dus zijn er verschillende muzikale golflengten waarop een ander iets van Gods aanwezigheid kan proeven. In evangelische kringen kiest men daarom  voor een idioom dat veel lijkt op de popmuziek van nu. Andere gemeenten hebben traditionele kerkmuziek en trekken daarmee ook veel buitenstaanders.”

Evert W. van de Poll, Samen in de naam van Jezus. Over evangelische liturgie en muziek (p. 163)

"De grote waarde van liederen in de liturgie is, dat je meer kunt zingen dan je zeggen kunt. Van groot belang is dat je die hoge, soms grote woorden gezamenlijk zingt. Je hoort jezelf niet terug, maar voelt je als het goed is geborgen bij degenen die met jou en om jou heen meezingen. Dat maakt ook dat liederen zo kunnen raken en ontroeren."

Paul Valk in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 6 (december 2001)

"Wij gaan de liturgie binnen zoals we de kerkruimte binnengaan; we maken haar niet zelf. De tegenwoordigheid van Christus gaat altijd aan onze tegenwoordigheid vooraf."

"De katholieke liturgie is organisch gegroeid onder de generaties gelovigen voor ons. In het vieren van deze traditionele liturgie kunnen de menselijke expressie en creativiteit tot hun recht komen. [...] Door in dit rijke erfgoed te participeren kan de gemeenschap ervaren dat zij deel heeft aan een werkelijkheid die het eigen begrip te boven gaat."

Bernd Wallet in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 3 (juni 2001)

Kinderkoordirigent Catrien Posthumus Meyjes over het zingen met kinderen:

"Het allermooiste is dat je kinderen voor de rest van hun leven iets waardevols meegeeft: plezier in het zingen. Maar zingen is méér: zingen is muzische vorming, is omgaan met mooie en goede teksten die een leven lang meegaan. Zingen is een elementaire uitlaatklep die je altijd bij je hebt. Daarnaast krijgen kinderen in de kerk een basaal gevoel voor rituelen in een liturgische context."

Els Dijkerman, "Begin een kinderkoor. Een interview met twee koordirigenten" in Eredienstvaardig jrg. 24 nr. 4 (september 2008)

"Als het orgelspel te wenschen over laat, dan ook de gemeentezang."

Jan Zwart (1877-1937) in De Amsterdammer van dinsdag 26 september 1933