Home Over de SNK
Over de Stichting Nieuwe Kerkmuziek

Er gebeurt veel op het gebied van kerkmuziek, maar de activiteiten zijn versnipperd en het bereik is vaak gering. Aan de andere kant staan veel mensen – in èn buiten de kerk - open voor religieuze teksten en muziek, maar komen ze er weinig mee in aanraking. Zijn hier bruggen te slaan?

De Stichting Nieuwe Kerkmuziek denkt van wel. Ze wil, over kerkelijke en muzikale grenzen heen, een ondersteunende en stimulerende functie vervullen voor hedendaagse (vooral vocale) kerkmuziek uit Nederland en Vlaanderen, en bijdragen aan haar ontwikkeling. Allereerst door het ‘klimaat’ voor kerkmuziek te verbeteren: het ‘publiek’ voor kerkmuziek te vergroten door het organiseren van evenementen en door het aanbieden en onderhouden van deze overkoepelende, informatieve website over hedendaagse kerkmuziek kerkmuziek.nu. Daarnaast wil de stichting cd’s uitbrengen met werk van componisten van kerkmuziek, compositie-opdrachten verstrekken en komen tot de instelling van een Nederlandse kerkmuziekprijs. Dit alles vanuit de overtuiging dat kwalitatief hoogwaardige èn aansprekende kerkmuziek van groot belang is voor de vitaliteit van kerk en geloof.

Middelen

De Stichting Nieuwe Kerkmuziek is een "culturele ANBI" ("Algemeen Nut Beogende Instelling) en is geheel afhankelijk van donateurs, subsidies en giften, die voor 125% fiscaal aftrekbaar zijn. Wilt u zich als donateur opgeven? Heel graag! Onder donateurs vindt u een formulier daarvoor. Ook giften zijn van harte welkom, op bankrekeningnummer NL70 INGB 0004 4470 83 ten name van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek te Papendrecht.

Bestuur en contactpersoon

Het bestuur van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek bestaat uit de volgende personen:

ds. M. de Geus (voorz.);

mw. E.G. Verweij (penningm.);

mw. Ineke Stam (secr.).

Adviseur en contactpersoon van de stichting is Dirk Zwart. (Zie nadere gegevens onder contact.)

 

 

Nieuws

Oproep

Voert u (buiten de reguliere kerkdienst) Nederlandse kerkmuziek uit met uw koor/cantorij? Meld het ons, dan vermelden wij uw concert/evenement gratis in de kerkmuzikale agenda!

Donateurs gezocht

Spreekt deze website u aan? Vindt u het zinvol dat een website als deze bestaat en wordt onderhouden? Onderkent u de grote waarde van muziek in de kerk en van religieuze muziek in het algemeen? Wilt u dan eens overwegen om donateur van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek te worden? Zie verder onder Donateurs.

“Muziek hoeft trouwens helemaal niet ‘eigentijds populair’ van stijl te zijn om onze tijdgenoten te kunnen raken. Smaken verschillen, dus zijn er verschillende muzikale golflengten waarop een ander iets van Gods aanwezigheid kan proeven. In evangelische kringen kiest men daarom  voor een idioom dat veel lijkt op de popmuziek van nu. Andere gemeenten hebben traditionele kerkmuziek en trekken daarmee ook veel buitenstaanders.”

Evert W. van de Poll, Samen in de naam van Jezus. Over evangelische liturgie en muziek (p. 163)

"De grote waarde van liederen in de liturgie is, dat je meer kunt zingen dan je zeggen kunt. Van groot belang is dat je die hoge, soms grote woorden gezamenlijk zingt. Je hoort jezelf niet terug, maar voelt je als het goed is geborgen bij degenen die met jou en om jou heen meezingen. Dat maakt ook dat liederen zo kunnen raken en ontroeren."

Paul Valk in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 6 (december 2001)

"Wij gaan de liturgie binnen zoals we de kerkruimte binnengaan; we maken haar niet zelf. De tegenwoordigheid van Christus gaat altijd aan onze tegenwoordigheid vooraf."

"De katholieke liturgie is organisch gegroeid onder de generaties gelovigen voor ons. In het vieren van deze traditionele liturgie kunnen de menselijke expressie en creativiteit tot hun recht komen. [...] Door in dit rijke erfgoed te participeren kan de gemeenschap ervaren dat zij deel heeft aan een werkelijkheid die het eigen begrip te boven gaat."

Bernd Wallet in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 3 (juni 2001)

Kinderkoordirigent Catrien Posthumus Meyjes over het zingen met kinderen:

"Het allermooiste is dat je kinderen voor de rest van hun leven iets waardevols meegeeft: plezier in het zingen. Maar zingen is méér: zingen is muzische vorming, is omgaan met mooie en goede teksten die een leven lang meegaan. Zingen is een elementaire uitlaatklep die je altijd bij je hebt. Daarnaast krijgen kinderen in de kerk een basaal gevoel voor rituelen in een liturgische context."

Els Dijkerman, "Begin een kinderkoor. Een interview met twee koordirigenten" in Eredienstvaardig jrg. 24 nr. 4 (september 2008)

"Als het orgelspel te wenschen over laat, dan ook de gemeentezang."

Jan Zwart (1877-1937) in De Amsterdammer van dinsdag 26 september 1933