Home Tijdschriften
Tijdschriften

Laetare (voorheen Eredienstvaardig): Tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek. Verschijnt 4 x per jaar, waaronder een themanummer. Website: www.eredienstvaardig.nl. Redactie: Ekkehard Muth (hoofdred.), Jan Marten de Vries (eindred.), Heleen Gierveld (secr.), Dennis Vallenduuk, Irma Pijpers, Jan Meijering.

 

De KVOK (website: www.kvok.nl; Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici, ontstaan uit de fusie van de KNOV en de GOV-VvKM) is de uitgever van drie tijdschriften: Muziek en liturgie: Tijdschrift over kerkmuziek. Verschijnt 12 x per jaar, waaronder een of meer themanummers. Website: www.muziekenliturgie.nl. Redactie: Peter Ouwerkerk (hoofdred.), Willem Jan Cevaal, Sebastiaan 't Hart, Wim Kloppenburg. Nota Bene: Actualiteitenblad voor orgelkunst en kerkmuziek. Verschijnt 12 x per jaar. Eindredactie: afwisselend Peter Ouwerkerk en Jan Smelik. Het Orgel: Tijdschrift over orgelcultuur en kerkmuziek. Verschijnt 12 x per jaar. Website: www.hetorgel.nl. Redactie: Jan Smelik (hoofdred.), Jan Hage, René Verwer, Jan R. Luth, Rogér van Dijk, Cees van der Poel, Geert Jan Pottjewijd

Musica Sacra: Luthers tijdschrift over kerkmuziek. Verschijnt 4 x per jaar. Via de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek Redactie: Hans Jansen, Hans Seinstra, Niek Hermanides

 

 

 

Gregoriusblad: Tijdschrift over liturgische muziek van de NSGV (Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging). Verschijnt 4 x per jaar. Via uitgeverij Gooi & Sticht > Tijdschriften. Redactie: Martin Hoondert (hoofdred.), J.J. Zwitser (eindred.), M. Koster (secr.), Richard Bot, Willem Jan Cevaal, E. Heijerman, Anton Vernooij, J. Willems, Albert van der Woerd, Anthonie Zielhorst

 

Continuo: Praktijkschrift voor liturgie en liturgische muziek. Verschijnt 4 x per jaar. Via uitgeverij Gooi & Sticht > Tijdschriften. Redactie: Arjan van Baest (hoofdred.), Gerard Kock (eindred.), Willem Blonk, Dennis Vallenduuk, Hein Vrijdag

 

KDOV-blad: tijdschrift van de Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging. Verschijnt 4 x per jaar. Website: www.kdov.nl. Redactie: Ben Hillen (wrnd. hoofdred.), Ed van Aken (eindred.), Frits Haaze, Ruud Hoogenboom

 

Doorgeven: Bulletin voor liturgie en kerkmuziek van het Bisdom Haarlem, uitgegeven door de Diocesane Raad voor Liturgie en de NSGV in het Bisdom Haarlem. Verschijnt 5 x per jaar. Website: www.doorgeven.com. Redactie: Ria Casalod-Brakenhoff, Henk Haverkort, Paul Sanders, Ko Schuurmans, Loek Seeboldt, Bert Stolwijk

Eredienst: Informatieblad voor liturgie en kerkmuziek, uitgaande van de VGK (Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici). Verschijnt 6 x per jaar. Website: www.eredienst.com. Redactie: Jan Smelik (hoofdred.), Henk Ophoff, Sietze de Vries, Harmen Trimp, Geerten van de Wetering

Kerk en Muziek: Tijdschrift over kerkmuziek van de VOGG (Vereniging van Organisten der Gereformeerde Gemeenten). Verschijnt 6 x per jaar. Website: www.kerkenmuziek.nl. Redactie: Okke Dijkhuizen, Geerten Jan van Dijk, Marc de Leeuw en Wim Ros

Vocaal: Periodiek van de Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB). Verschijnt 6 x per jaar. Website KCZB: www.kczb.nl. Redactie: Hilbrand Adema, Willem Blonk, Herman Schimmel, Ans Tesselaar (eindred.)

 

Nieuws

Oproep

Voert u (buiten de reguliere kerkdienst) Nederlandse kerkmuziek uit met uw koor/cantorij? Meld het ons, dan vermelden wij uw concert/evenement gratis in de kerkmuzikale agenda!

Donateurs gezocht

Spreekt deze website u aan? Vindt u het zinvol dat een website als deze bestaat en wordt onderhouden? Onderkent u de grote waarde van muziek in de kerk en van religieuze muziek in het algemeen? Wilt u dan eens overwegen om donateur van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek te worden? Zie verder onder Donateurs.

“Muziek hoeft trouwens helemaal niet ‘eigentijds populair’ van stijl te zijn om onze tijdgenoten te kunnen raken. Smaken verschillen, dus zijn er verschillende muzikale golflengten waarop een ander iets van Gods aanwezigheid kan proeven. In evangelische kringen kiest men daarom  voor een idioom dat veel lijkt op de popmuziek van nu. Andere gemeenten hebben traditionele kerkmuziek en trekken daarmee ook veel buitenstaanders.”

Evert W. van de Poll, Samen in de naam van Jezus. Over evangelische liturgie en muziek (p. 163)

"De grote waarde van liederen in de liturgie is, dat je meer kunt zingen dan je zeggen kunt. Van groot belang is dat je die hoge, soms grote woorden gezamenlijk zingt. Je hoort jezelf niet terug, maar voelt je als het goed is geborgen bij degenen die met jou en om jou heen meezingen. Dat maakt ook dat liederen zo kunnen raken en ontroeren."

Paul Valk in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 6 (december 2001)

"Wij gaan de liturgie binnen zoals we de kerkruimte binnengaan; we maken haar niet zelf. De tegenwoordigheid van Christus gaat altijd aan onze tegenwoordigheid vooraf."

"De katholieke liturgie is organisch gegroeid onder de generaties gelovigen voor ons. In het vieren van deze traditionele liturgie kunnen de menselijke expressie en creativiteit tot hun recht komen. [...] Door in dit rijke erfgoed te participeren kan de gemeenschap ervaren dat zij deel heeft aan een werkelijkheid die het eigen begrip te boven gaat."

Bernd Wallet in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 3 (juni 2001)

Kinderkoordirigent Catrien Posthumus Meyjes over het zingen met kinderen:

"Het allermooiste is dat je kinderen voor de rest van hun leven iets waardevols meegeeft: plezier in het zingen. Maar zingen is méér: zingen is muzische vorming, is omgaan met mooie en goede teksten die een leven lang meegaan. Zingen is een elementaire uitlaatklep die je altijd bij je hebt. Daarnaast krijgen kinderen in de kerk een basaal gevoel voor rituelen in een liturgische context."

Els Dijkerman, "Begin een kinderkoor. Een interview met twee koordirigenten" in Eredienstvaardig jrg. 24 nr. 4 (september 2008)

"Als het orgelspel te wenschen over laat, dan ook de gemeentezang."

Jan Zwart (1877-1937) in De Amsterdammer van dinsdag 26 september 1933