Home Organisaties Auteursrecht & fotokopiëren
Auteursrecht & fotokopiëren

Mag je bladmuziek fotokopiëren? Ja, maar alleen als je het origineel ook hebt. Dus bijvoorbeeld een werk- of studiekopie, om aantekeningen op te kunnen maken, als je dat niet op het origineel wilt/mag doen. Wanneer alle koorleden een kopie willen maken om aantekeningen op te kunnen maken, moeten dus ook alle koorleden een origineel exemplaar in bezit hebben.

In alle andere gevallen is het fotokopiëren verboden van producten waarop auteursrecht of uitgaverecht berust. Is een componist of tekstschrijver nog geen 70 jaar geleden overleden, dan is hun werk nog niet "rechtenvrij". Het mag dan dus niet zomaar vermenigvuldigd worden: niet door fotokopiëren, overschrijven, zelf in de computer zetten, beameren, of wat dan ook. Niet zonder toestemming (van de erven, of van een uitgever die de eigenaar is geworden van het betreffende auteursrecht.

Maar: u wilt met uw koor een zetting zingen uit het "Groene boek", de bundel met koor- en orgelzettingen uit het Liedboek voor de Kerken, of uit de "Koorbundel" bij het Nieuwe Liedboek. Dat is verboden; Maar het is niet haalbaar om voor het hele koor exemplaren van dit Groene boek of deze "Koorbundel" aan te schaffen. U kunt dan bij de uitgever (www.liedboek.nl) legale fotokopieën c.q. kopieertoestemming krijgen, tegen een redelijke betaling. Veel uitgevers hebben begrip voor de praktijksituatie van de koor- en kerkmuziek, en willen u graag tegemoetkomen, neem dus altijd even contact op met de uitgever.

Ook als tekst en muziek wèl rechtenvrij zijn, is vermenigvuldiging niet altijd geoorloofd. Bijvoorbeeld als het een uitgave betreft. Er zitten dan rechten op het "beeld", op hoe het er uitziet. Een uitgever heeft b.v. energie gestoken in de uitgave van The Messiah van Handel. Tekst en muziek zijn rechtenvrij. Maar niet deze specifieke uitgave, dit notenbeeld, dat door de uitgever is verzorgd, "geëditeerd" en uitgegeven. U mag de Messiah echter wèl overschrijven of zelf in de computer zetten...

Zie www.auteursrechtkenniscentrum.nl, een website van de CNV Kunstenbond over auteursrecht.

Over kopiëren en auteursrecht met betrekking tot koormuziek: www.anniebank.nl > veelgestelde vragen > fotokopiëren ja of nee.

Lees ook de artikelenserie uit januari 2009 in het Reformatorisch Dagbladdossier auteursrecht.

Informatie over auteursrecht kunt u ook vinden op www.bumastemra.nl.

 

Nieuws

Oproep

Voert u (buiten de reguliere kerkdienst) Nederlandse kerkmuziek uit met uw koor/cantorij? Meld het ons, dan vermelden wij uw concert/evenement gratis in de kerkmuzikale agenda!

Donateurs gezocht

Spreekt deze website u aan? Vindt u het zinvol dat een website als deze bestaat en wordt onderhouden? Onderkent u de grote waarde van muziek in de kerk en van religieuze muziek in het algemeen? Wilt u dan eens overwegen om donateur van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek te worden? Zie verder onder Donateurs.

“Muziek hoeft trouwens helemaal niet ‘eigentijds populair’ van stijl te zijn om onze tijdgenoten te kunnen raken. Smaken verschillen, dus zijn er verschillende muzikale golflengten waarop een ander iets van Gods aanwezigheid kan proeven. In evangelische kringen kiest men daarom  voor een idioom dat veel lijkt op de popmuziek van nu. Andere gemeenten hebben traditionele kerkmuziek en trekken daarmee ook veel buitenstaanders.”

Evert W. van de Poll, Samen in de naam van Jezus. Over evangelische liturgie en muziek (p. 163)

"De grote waarde van liederen in de liturgie is, dat je meer kunt zingen dan je zeggen kunt. Van groot belang is dat je die hoge, soms grote woorden gezamenlijk zingt. Je hoort jezelf niet terug, maar voelt je als het goed is geborgen bij degenen die met jou en om jou heen meezingen. Dat maakt ook dat liederen zo kunnen raken en ontroeren."

Paul Valk in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 6 (december 2001)

"Wij gaan de liturgie binnen zoals we de kerkruimte binnengaan; we maken haar niet zelf. De tegenwoordigheid van Christus gaat altijd aan onze tegenwoordigheid vooraf."

"De katholieke liturgie is organisch gegroeid onder de generaties gelovigen voor ons. In het vieren van deze traditionele liturgie kunnen de menselijke expressie en creativiteit tot hun recht komen. [...] Door in dit rijke erfgoed te participeren kan de gemeenschap ervaren dat zij deel heeft aan een werkelijkheid die het eigen begrip te boven gaat."

Bernd Wallet in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 3 (juni 2001)

Kinderkoordirigent Catrien Posthumus Meyjes over het zingen met kinderen:

"Het allermooiste is dat je kinderen voor de rest van hun leven iets waardevols meegeeft: plezier in het zingen. Maar zingen is méér: zingen is muzische vorming, is omgaan met mooie en goede teksten die een leven lang meegaan. Zingen is een elementaire uitlaatklep die je altijd bij je hebt. Daarnaast krijgen kinderen in de kerk een basaal gevoel voor rituelen in een liturgische context."

Els Dijkerman, "Begin een kinderkoor. Een interview met twee koordirigenten" in Eredienstvaardig jrg. 24 nr. 4 (september 2008)

"Als het orgelspel te wenschen over laat, dan ook de gemeentezang."

Jan Zwart (1877-1937) in De Amsterdammer van dinsdag 26 september 1933