Home Organisaties Organisaties Vlaanderen Kerkmuziek in Vlaanderen
Kerkmuziek in Vlaanderen

Kerknet.be: de website van de katholieke kerk in Vlaanderen, met een aparte pagina over liturgie: www.kerknet.be/liturgie

De werkgroep kerkmuziek van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (ICLZ) zorgt voor ondersteuning van liturgie en kerkmuziek in de katholieke kerk. Zie op www.kerknet.be/liturgie > ICLZ

Het Vlaams Centrum Liturgische Muziek (VCLM), gehuisvest in het Lemmensinstituut in Leuven, ondersteunt de vorming van kerkmusici, stimuleert de vernieuwing van de kerkmuziek en is uitgever van koor- en orgelzettingen bij het Vlaamse liedboek Zingt Jubilate. Website: www.vclm.wordpress.com

Koor & Stem: de landelijke organisatie voor koorleven in Vlaanderen. De afdeling kerkmuziek is gesitueerd in Leuven. Website: www.koorenstem.be

't Koorhuis. Centrum voor koor- en kerkmuziek in Brugge. Boeveriestraat 41, 8000 Brugge. Uitgever van de cd-serie Door de wereld gaat een lied... met liederen uit Zingt Jubilate. Website: www.koorhuis.be

Stichting Leerhuis & Liturgie Lier: in Lier gevestigde oecumenische gemeente naar model van de Amsterdamse Studentenekklesia, tevens kerkmuzikale werkplaats van muziek in dezelfde traditie. Website: www.leerhuisenliturgie.be

Uitgeverij Averbode: uitgever van o.a. Zingt Jubilate. Website www.averbode.be of de kerkmuziekpagina van Averbode.

Euprint: Vlaamse uitgever van koormuziek. Website www.euprint.be

 

 

Nieuws

Oproep

Voert u (buiten de reguliere kerkdienst) Nederlandse kerkmuziek uit met uw koor/cantorij? Meld het ons, dan vermelden wij uw concert/evenement gratis in de kerkmuzikale agenda!

Donateurs gezocht

Spreekt deze website u aan? Vindt u het zinvol dat een website als deze bestaat en wordt onderhouden? Onderkent u de grote waarde van muziek in de kerk en van religieuze muziek in het algemeen? Wilt u dan eens overwegen om donateur van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek te worden? Zie verder onder Donateurs.

“Muziek hoeft trouwens helemaal niet ‘eigentijds populair’ van stijl te zijn om onze tijdgenoten te kunnen raken. Smaken verschillen, dus zijn er verschillende muzikale golflengten waarop een ander iets van Gods aanwezigheid kan proeven. In evangelische kringen kiest men daarom  voor een idioom dat veel lijkt op de popmuziek van nu. Andere gemeenten hebben traditionele kerkmuziek en trekken daarmee ook veel buitenstaanders.”

Evert W. van de Poll, Samen in de naam van Jezus. Over evangelische liturgie en muziek (p. 163)

"De grote waarde van liederen in de liturgie is, dat je meer kunt zingen dan je zeggen kunt. Van groot belang is dat je die hoge, soms grote woorden gezamenlijk zingt. Je hoort jezelf niet terug, maar voelt je als het goed is geborgen bij degenen die met jou en om jou heen meezingen. Dat maakt ook dat liederen zo kunnen raken en ontroeren."

Paul Valk in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 6 (december 2001)

"Wij gaan de liturgie binnen zoals we de kerkruimte binnengaan; we maken haar niet zelf. De tegenwoordigheid van Christus gaat altijd aan onze tegenwoordigheid vooraf."

"De katholieke liturgie is organisch gegroeid onder de generaties gelovigen voor ons. In het vieren van deze traditionele liturgie kunnen de menselijke expressie en creativiteit tot hun recht komen. [...] Door in dit rijke erfgoed te participeren kan de gemeenschap ervaren dat zij deel heeft aan een werkelijkheid die het eigen begrip te boven gaat."

Bernd Wallet in Eredienstvaardig jrg. 17 nr. 3 (juni 2001)

Kinderkoordirigent Catrien Posthumus Meyjes over het zingen met kinderen:

"Het allermooiste is dat je kinderen voor de rest van hun leven iets waardevols meegeeft: plezier in het zingen. Maar zingen is méér: zingen is muzische vorming, is omgaan met mooie en goede teksten die een leven lang meegaan. Zingen is een elementaire uitlaatklep die je altijd bij je hebt. Daarnaast krijgen kinderen in de kerk een basaal gevoel voor rituelen in een liturgische context."

Els Dijkerman, "Begin een kinderkoor. Een interview met twee koordirigenten" in Eredienstvaardig jrg. 24 nr. 4 (september 2008)

"Als het orgelspel te wenschen over laat, dan ook de gemeentezang."

Jan Zwart (1877-1937) in De Amsterdammer van dinsdag 26 september 1933